miércoles, 29 de marzo de 2023

El VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació de la SCC-IEC, el 14 de juliol!

 

VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, organitzat per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Barcelona, 2023

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza el VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) el divendres 14 de juliol de 2023. Durant aquest acte, se celebrarà també la XXXIII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC).

En el Congrés d’enguany, s’inclourà un homenatge a la figura de Sergi Schaaff i Casals (1937-2023).

Àrees temàtiques per les propostes

El congrés està obert a la presentació de comunicacions en les següents àrees temàtiques:

·         Estudi de l’obra i feina de Sergi Schaaff i Casals

·         Comunicació de la covid-19. Comunicació de crisis i emergències sanitàries

·         Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: problemes, oportunitats i estratègies de vells i nous actors

·         Polítiques de comunicació

·         Comunicació i educació

·         Història del periodisme i la comunicació. Estudis de Periodística

·         Història de la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, l'audiovisual i el periodisme

·         Els mitjans de servei públic: redefinició del seu paper i reptes en l’entorn digital i multiplataforma

·         Formats emergents i noves narratives en els llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, publicitari i dels videojocs

·         La publicitat i el màrqueting: transformacions i reptes

·         Estudis de relacions públiques

·         Gabinets de comunicació i agències informatives

·         L’auge de la comunicació interna

·         Comunicació política

·         Comunicació i estudis LGTBI+ i queer

·         Estudis de cinema i comunicació audiovisual

·         Estudis d’audiència i recepció

·         Ètica i deontologia de la comunicació

·         Comunicació local

·         Periodisme científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural...

·         Metodologies de recerca en comunicació: triangulació, mètodes experimentals...

·         Anàlisi de big data i periodisme de dades

·         Experiències d’innovació docent en comunicació

·         Teories de la comunicació i opinió pública

·         Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme

·         Comunicació i desenvolupament sostenible

·         Estudis de temes emergents en comunicació

 

Totes les persones participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor/a d’una comunicació.

Enviament de les propostes de comunicació

La presentació de les propostes de comunicacions (resums o abstracts) romandrà oberta fins al 16 de juny de 2023. Els abstracts hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic congresbarcelonascc2023@gmail.com com a document adjunt i amb el títol del missatge “VI Congrés SCC_Cognom de l’autor/a de correspondència”.

Els resums seran d’entre 300 i 350 paraules, i han d’incloure 6 paraules clau (keywords). En el mateix document s’hauran d’incorporar les dades de l’autor/a (nom, cognoms, correu electrònic, universitat o institució), així com un breu currículum (2-3 línies). S’acceptaran les comunicacions redactades en català, castellà, altres llengües romàniques o anglès. El títol, el resum i les paraules clau hauran de presentar-se en l’idioma de la comunicació i en anglès.

El document estarà redactat utilitzant el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5.

L’acceptació de les propostes es comunicarà el 22 de juny de 2023.

Publicació de les comunicacions (opcional)

Les comunicacions completes enviades abans del 7 de juliol del 2023 i que s’ajustin a les normes formals d’admissió indicades en el pròxim apartat seran considerades per a la seva publicació en la següent revista científica indexada: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science, Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, segell de qualitat de la FECYT). L’eventual publicació dels textos estarà subjecta al procés de revisió cega i per experts que portarà a terme la revista.

Característiques formals de redacció:

Aquelles o aquells participants que vulguin optar a publicar a Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi han d’enviar el text complet com a document adjunt a congresbarcelonascc2023@gmail.com amb el títol del missatge “Article VI Congrés SCC 2023_Cognom autor/a de correspondència”, abans del dia 7 de juliol de 2023. Aquestes comunicacions hauran de complir les següents característiques formals: han de ser textos inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol en català i anglès (al principi), així com un resum d’entre 100 i 150 paraules, i 6 paraules clau, en català, anglès i en l’idioma de la comunicació. L’estil de redacció serà el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5. L’extensió serà d’un mínim de 6.000 paraules i d’un màxim de 8.000. Quant a les referències bibliogràfiques, les instruccions completes són accessibles al web de la revista o a través de l’enllaç següent:

Normes bibliogràfiques Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

 

Presidència del Congrés

Dr. Joan-Francesc Fondevila-Gascón, Bertran Salvador i Mata

Secretaria Tècnica

Marc Angrill

Comitè científic del VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

Dr. Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile), Dr. Gaspar Berbel (Escola Universitària Mediterrani-Universitat de Girona), Dr. Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra), Dra. Denise Cogo (ESPM-SP, Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil), Dr. Marc Compte (Universitat Oberta de Catalunya), Dr. Sergi Cortiñas (Universitat Pompeu Fabra), Dr. Lluís Costa (Universitat de Girona), Dra. Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona), Dr. Ludmila Lupinacci (University of Sussex), Dr. Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València), Dr. Alejandro Morales-Vargas (Universidad de Chile), Dra. Sonia Roa (Unisanitas de Colòmbia), Metzeri Sánchez (Universitat de Lleida), Dra. Mariana Sueldo (Vilnius University)

  

Si encara no sou socis de la Societat Catalana de Comunicació, podeu demanar fer-vos-en de la següent manera:

1.    Omplir el formulari que trobareu a la vostra disposició al web de la Societat Catalana de Comunicació:

https://socfilials.iec.cat/APSocisWebFormularis/formulari.do?acronim=SCC&useBT=1

2.    Enviar el CV i la sol·licitud d’alta de soci a l’adreça de correu electrònic scc@iec.cat amb el títol de missatge “Alta nou soci SCC”.

3.    Efectuar el pagament de la quota corresponent a l’any 2023 abans del dia 22 de juny, a través d’un ingrés per compte bancari al número de compte que es comunicarà un cop acceptat l’abstract. Aclariment: el número de compte que el soci ha informat en el formulari de l’apartat 1 NO rebrà cap càrrec de la SCC fins l’any 2024, corresponent a la quota d’aquell any. 

En cas de fer-vos soci, s’entendrà que la quota del congrés del 2023 queda exonerada.

Els estudiants de grau, màster o doctorat hauran de demostrar la seva condició amb l’enviament d’un document acreditatiu al correu electrònic del congrés.

Els dubtes i consultes poden ser dirigides al següent correu electrònic: congresbarcelonascc2023@gmail.com.

NOTA: El programa definitiu del congrés, amb els horaris i les ponències principals, així com la forma d’inscripció es comunicaran properament.

 

9 comentarios: