jueves, 31 de octubre de 2013

La banda ancha sube, el precio baja


Los datos sobre tendencias de precios que aparecen en el informe anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ofrecen aspectos de interés. La tendencia es a la baja, lo que refuerza las posibilidades de la Sociedad de la Banda Ancha.
El análisis (más de 160 países) refleja que entre 2008 y 2012 los precios de la banda ancha fija se redujeron un 82% en general: del 115,1% del ingreso promedio mensual per cápita en 2008 al 22,1% en 2012. El mayor descenso, afortunadamente, se dio en los países en desarrollo (los precios de banda ancha fija cayeron un 30% anual entre 2008 y 2011).
En cuanto al precio medio por unidad de velocidad (Mbps), cayó hasta un precio promedio mundial de 19,50 dólares por Mbps en 2012 (casi una cuarta parte del precio de 2008). En los países en desarrollo la banda ancha móvil es más asequible que la banda ancha fija, pero mucho menos asequible que en los países desarrollados.
La banda ancha móvil más económica del mundo se consume en Austria. Le siguen Qatar, Reino Unido, Alemania, Kuwait y Francia. Por el contrario, en Santo Tomé y Príncipe, Zimbabwe y la República Democrática del Congo la banda ancha es la más cara: el costo de servicio es igual o superior a la renta nacional bruta promedio mensual per cápita.
Hay que tener en cuenta que el objetivo global de la asequibilidad de banda ancha establecido en 2011 por la Comisión de Banda Ancha UIT/Unesco para el Desarrollo Digital pretende reducir el costo de los servicios de banda ancha a menos del 5 % del ingreso mensual promedio.
Sobre esa favorable evolución de los precios debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

martes, 29 de octubre de 2013

A 100 Gbps inalámbricos

La Sociedad de la Banda Ancha parte de la necesidad de universalizar el acceso más allá de la zona rural o urbana de residencia de cada individuo. Si, además, la infraestructura que permite conectarse es de alta velocidad y largoplacista, miel sobre hojuelas. 
En este sentido, es positivo observar avances en tecnologías por ondas, teniendo en cuenta que por cable físico los logros son constantes. En el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), en Baden-Württemberg, se ha conseguido transmitir datos de manera inalámbrica a 100 Gbps y a más de un kilómetro de distancia. El anterior registro era de 40 Gbps, en mayo de 2013. El método, basado en la fotónica, para la transmisión wireless de datos consigue pues velocidades récord. En este caso la distancia entre los dos puntos era menor en 20 metros (en la frecuencia de 237,5 GHz). A 100 Gbps se puede transmitir el contenido de un disco blue-ray o de cinco DVDs entre dos dispositivos por radio en sólo dos segundos.
Más allá de tratarse de pruebas de laboratorio, como las que se llevan a cabo con el erbio o el grafeno, esos datos apuntan tendencias, de las que se aprovecharán las zonas rurales. Sobre esos avances en velocidad debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

domingo, 27 de octubre de 2013

Digital i emprenedor

Heus ací l'article que he publicat al número 66 d'El Butlletí de la premsa, comunicació, publicitat, màrqueting i noves eines (ACPG i Mitjans Digitals):

Per començar, les coordenades d’ocupabilitat en la Societat de la Banda Ampla han canviat substancialment. Les generacions en què la feina era per a tota la vida han passat a la història. Ara tot és molt volàtil, insegur però flexible, fugisser però donat a la creativitat. És per això que s’imposa el do it yourself, el self-made-woman or man, l’autoocupació, l’habilitat de crear la pròpia empresa. I això, en l’àmbit de les ciències de la comunicació, és d’allò més clar.
De fet, el sectors angulars en la creació de nous jaciments d’ocupació són el de la comunicació i el de la tecnologia. Així ho demostrem al bloc científic del Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla de la Universitat Abat Oliba CEU (http://telecomunicacionesyperiodismo.blogspot.com.es/). I, si hem d’elegir, és més cabdal la creació de continguts digitals que la tecnologia que els transporta i els transmet: el bon contingut genera demanda, tràfic, i més en l’espiral multiterminal i multiplataforma actual. Tanmateix, totes dues bieles (periodisme i telecomunicacions, telecomunicacions i periodisme) es necessiten per a un engranatge satisfactori.  
Per tant, si els continguts digitals són el principal desllorigador al coll d’ampolla actual, i els podem generar amb una escassa inversió inicial, mitjançant el teletreball i conciliant professió i família, l’escenari més propici és el de l’emprenedoria. A tal efecte, des de la Generalitat de Catalunya s’intenta promoure l’esperit emprenedor. Aquí hi afegim un matís: les assignatures que s’ofereixin en aquesta via (màrqueting, empresa, relacions laborals, algunes ja presents als plans d’estudi) han de posar èmfasi en la responsabilitat de l’emprenedor. De business plans inversemblants, d’experiències de façana subvencionades llargament sense retorn operatiu de la inversió o de plantejaments amb escassa aplicació empresarial l’infern n’és ple. Siguem emprenedors, però responsablement emprenedors.
I dominem les eines tecnològiques. Telecomunicacions i informàtica són parella de fet del periodisme, de la comunicació. Assignatures de xarxes de telecomunicacions i d’informàtica (les impartim des de fa anys a la UAO CEU), de tecnologia, disseny o xarxes socials (SEO, SEM, SMM) han de proliferar en els plans d‘estudi per promoure professionals autònoms, capaços de crear la pròpia empresa, de disposar de diversos clients i de minimitzar, així, la pèrdua d’algun d’ells. El model de negoci actual segueix aquest patró i, ben conduït, dóna resultats envejables.
El periodisme actual, digital i emprenedor, va molt més enllà del redactor del diari clàssic, i abraça nous perfils com el responsable de xarxes socials (community manager, content curator, analítica SEO, SEM i SMM), responsable i estrateg d’Internet, dircom, consultor de comunicació (amb pes específic de la corporativa local, les pimes i la logística), periodista de dades, branding manager i, al capdavall, el d’empresari de la informació, sota el paraigües del qual s’agrupen les ocupacions que hem esmentat. La constitució natural a curt o mitjà termini d’un clúster ara mateix atomitzat de la informació centrat en la producció intensiva de continguts digitals posarà de manifest la necessitat de llocs de treball d’un perfil ben peculiar i atractiu: combina creativitat i habilitats tecnològiques i és tan cobejat intel·lectualment que requereix notes de tall molt elevades. A més, quan l’economia retorni al seu ritme habitual, totes les grans i mitjanes empreses i la majoria de les pimes hauran de contractar laboralment o externalitzada un responsable de xarxes socials.
De fet, el periodisme actual ocupa la intersecció entre la creació de continguts i la tecnologia. La intersecció clau no només per al Periodisme i la Comunicació (sectors estratègics clars, en majúscules) sinó, en un context leviatanescament digitalitzador, per a la nostra societat.  
Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón

Degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i director del Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE)

viernes, 25 de octubre de 2013

Más nativos digitales

En la Sociedad de la Banda Ancha, la generación de los denominados nativos digitales (aquellos con la digitalización como herramienta connatural) puede ser la principal impulsora de la universalización del acceso a Internet.
Según el informe anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el tamaño de la población nativa digital en el mundo era en 2012 de unos 363 millones de personas (7 mil millones es el universo si lo analizáramos en términos muestrales). Así, el 5,2% de la población total mundial y el 30% de la población mundial de jóvenes son digitales. Jóvenes nativos digitales (entre 15 y 24 años) son aquellos interconectados con cinco o más años de experiencia online.
Partiendo de 145 millones de jóvenes usuarios de Internet en los países desarrollados, el 86,3% son nativos digitales. La cifra es menos de la mitad de los 503 millones de jóvenes usuarios de Internet de los países en desarrollo. En cinco años la población nativa digital en los países en desarrollo será más del doble.
En general, los jóvenes están casi dos veces más conectados que la población mundial en su conjunto. Esa diferencia es más acusada en los países en desarrollo.
Sobre la evolución de los nativos digitales debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

jueves, 24 de octubre de 2013

Smartphone decisivo

La Sociedad de la Banda Ancha en España avanza, y con ella las horas que dedicamos a la navegación en Internet. La implantación tecnológica en España crece sin solución de continuidad. Según Jobandtalent, son unas 6 horas y 15 minutos las que el usuario medio español navega diariamente. Y el 15% del tráfico procede de dispositivos móviles.
El reciente sorpasso de la banda ancha móvil con respecto a la fija va en esa línea, puesto que España es el tercer país que más usa smartphones en la Unión Europea (penetración del 66%). El 50% del uso del smartphone en España es social: envío de mensajes instantáneos (23%), revisión de redes sociales (14%) y lectura y envío de correos electrónicos. La realización y la recepción de llamadas sólo suponen el 16% de actividad; el 14% es para navegación por páginas web, y un 20% para actividades lúdicas (juegos, música o visionado de vídeos).
En 2012, el acceso a Internet a través del móvil era apenas del 31%; el actual 71% supone un incremento del 40% (unos 22 millones de españoles utilizan aplicaciones móviles a diario). En la media de descargas también se aprecia contraste: 4 millones al día en 2012 (2,7 millones en 2011). Un 83,9% son descargas de aplicaciones para la comunicación (chats, mensajería instantánea), un 80,5% de gestión de correo electrónico y un 70% de redes sociales.
En búsqueda de empleo, una encuesta a usuarios Jobandtalent refleja que el 26% llegan a la plataforma a través de dispositivos móviles. Un 81% considera que en dos años la búsqueda de empleo será una experiencia de móvil, en detrimento del ordenador. El 76% no puede acceder a través del smartphone a las bolsas de empleo de la mayoría de empresas que componen el Ibex 35, ya que éstas no disponen de esa opción en sus sitios móviles. Llama la atención que el 80% abra primero una oferta de empleo a través del móvil, aunque el 65% halla dificultad a la hora de importar el currículo de vida.
Sobre esas aplicaciones debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y profundizaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

miércoles, 23 de octubre de 2013

Menos brecha digital

La Sociedad de la Banda Ancha pretende la abolición de la peligrosa y persistente brecha digital. Según el informe anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a principios de 2013 casi el 80% de hogares tenían un televisor, el 41% una computadora y el 37% acceso a Internet.
La cantidad de hogares con acceso a Internet aumenta en todas las regiones. Sin embargo, existen grandes diferencias: la tasa de penetración será el 80% en el mundo desarrollado a finales de 2013, y apenas el 28% en el mundo en desarrollo.
Unos 1.100 millones de hogares en todo el mundo aún no están conectados a Internet: el 90% están en el mundo en desarrollo. La proporción de hogares con acceso a Internet en los países en desarrollo aumentó del 12% en 2008 al 28% en 2013. Por tanto, la tasa compuesta de crecimiento anual es del 18%. El porcentaje de la población online en el mundo desarrollado llegará a casi el 77% a finales de 2013 (31% en el mundo en desarrollo).
Sobre la evolución de la brecha digital debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).


martes, 22 de octubre de 2013

La alianza cable-contenidos

Uno de los axiomas de la Sociedad de la Banda Ancha es la cooperación entre empresas de contenidos y operadores de telecomunicaciones, entre periodismo y comunicación y tecnología y telecomunicaciones. En este blog hemos expuesto diversos ejemplos, que van proliferando. El posible acuerdo Netflix-operadores de cable estadounidenses (encabezados por Comcast) es el último.
Así, Netflix (cuya expansión alcanza a Europa: Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos) y los casi míticos operadores de cable norteamericanos (desde 1948 dando un servicio esencial al ciudadano; en Cataluña y en España, el primero surgió en 1966, en Molins de Rei) están negociando para que la banda ancha por cable dinamice el consumo de contenidos multimedia. El trato favorable a Netflix genera dudas en los operadores, ya que algunos lo consideran un antagonista, aunque otro frente sostiene que animará el consumo de los paquetes más caros de cable.
Como defendemos aquí, la clave es la calidad del contenido y que éste pueda llegar al 100% de público potencial, normalmente multiplataforma. Como Netflix ofrece contenidos exclusivos, ello otorga un plus al operador en sus paquetes de pago o combinados. La aplicación de Netflix para iPhone, iPad y dispositivos Android, y el papel dee Apple TVcasi todos los televisores conectados a Internet, Xbox y Playstation, reflejan el rol estratégico de esos contenidos. El objetivo de los operadores de cable consistiría en mejorar el servicio en línea de vídeo en streaming y proponer nuevas ofertas.
Sobre este matrimonio contenidos-operadores debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

lunes, 21 de octubre de 2013

Internet para todos

La Sociedad de la Banda Ancha en el mundo depende de la universalización. Y en ese proceso, lento pero vital, empresas, instituciones y administraciones públicas avanzan y colaboran en la medida de sus posibilidades.
En ese contexto, Internet, como red de redes, está de enhorabuena. La creación de la Alianza para un Internet Accesible (A4AI) pretende democratizar el acceso a Internet. Los impulsores son más de una treintena de empresas y organizaciones tecnológicas.
Anunciado por Hilary Clinton en febrero de 2013, es una iniciativa público-privada que aglutina a empresas como Microsoft, Google, Intel, Yahoo o Facebook. El objetivo es liderar la creación de políticas y acciones en los países en desarrollo para facilitar el acceso a Internet más barato y accesible. En el sentido del precio, en según qué regiones un mes de acceso a Internet equivalente a dos meses de salario.
De momento, A4AI se centra en tres zonas africanas, y pretende cubrir una docena de países de Asia, África y América Latina a finales de 2015. Desarrollar tecnologías emergentes para ayudar a más población del mundo a disfrutar de los beneficios de la web (aprendizaje y comunicación) es otra de las misiones de la iniciativa.
Proyectos como GEEKS Without Frontiers (creación de una tecnología de bajo coste para llevar Internet inalámbrico a los lugares donde la red por cable tradicional no puede llegar) o el de Samsung en África (convertir viejos contenedores en aparatos de conexión a Internet a través de energía solar) pueden proporcionar servicio a 2,5 millones de estudiantes de la región en 2015.
Sobre ese espíritu horizontalizador de Internet debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y profundizaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).domingo, 20 de octubre de 2013

Estrategias y retos en e-commerce

El aumento sin solución de continuidad de las cifras de negocio en e-commerce está provocando que las estrategias de las empresas digitales se vayan perfilando de forma más aguda. Los retos son diversos, tanto para B2B (Business to Business) como para B2C (Business to Consumer). Habría que añadir al B2A (Business to Administration), pero las dificultades por las que atraviesa la administración pública de unos años a esta parte condicionan ese tipo de actividad. 
Los principales retos en B2B y B2C son similares, aunque difieren en algún ítem y en porcentajes. En B2B, son la creación de awareness/traffic (22.5%), la generación de leads (16.2%), los social media (6.3%), el targeting (5.4%) y el branding/reconocimiento de marca (4.5%). En B2C, awareness/traffic (19.6%), social media (17.9%), targeting (10.7%), presupuesto (8%) y la generación de leads (8%). He ahí uno de los caminos a seguir para perfeccionar estrategias de comunicación digital, aplicables al periodismo digital. 
Sobre ello debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

sábado, 19 de octubre de 2013

Geolocalización y redes sociales

El fenómeno de las redes sociales ha revolucionado las estrategias de marketing de las empresas y de todo tipo de entidades. Ese es el caso, por ejemplo, de las universidades. La presencia activa en Facebook, LinkedIn y Twitter (@CECABLEresearch) es ya casi obligada para una entidad o una empresa que aspire a latir al ritmo del corazón de la Sociedad de la Banda Ancha.
Otras redes sociales, como Pinterest o Foursquare, comienzan a ganar terreno. En este último caso, nos hallamos ante una red con más de 40 millones de usuarios que obtienen provecho de la geolocalización. En el caso de Foursquare, los crossumers hacen check-in (4.500 millones diarios) y pueden comentar sobre la tienda o empresa donde estén. Más check-ins implican más badgets. Con suerte, un usuario se puede convertir en alcalde de una empresa en particular. Foursquare fideliza clientes para una empresa gracias a ciertas ventajas. Una es la publicidad gratis (añadiendo el negocio a Foursquare, más opciones de visita). Otra opción son los descuentos y ofertas a usuarios que hagan check-in y el acceso a datos de los visitantes. La interactividad está en la base de las redes sociales, y en el caso de la geolocalización permite la realización de encuestas en tiempo real o simplemente agradecer una visita. Como ocurre en Facebook y LinkedIn, una empresa puede crear una página en Foursquare, lo que fideliza a los fans y les permite acceder a tips (consejos), puerta abierta a comentarios positivos. 
Este tipo de herramientas demuestra que, a partir de una conectividad correcta, es factible crear aplicaciones interactivas, sincrónicas, que aporten valor a un negocio. Aunque en ocasiones el esfuerzo se traduzca en ingresos sólo a largo plazo, es recomendable hacerlo. 

viernes, 18 de octubre de 2013

La banda ancha móvil, más barata que la fija


Un nuevo sorpasso en las telecomunicaciones: la banda ancha móvil ya es más barata que la fija. Como cuando la cantidad de líneas móviles superó a las fijas en España e Italia, esta situación era también esperable. El debate era la fecha, ya que la tendencia apuntaba a ello. El informe anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sitúa a Corea del Sur al frente del desarrollo mundial.
Las TIC se van extendiendo en pleno apogeo de la Sociedad de la Banda Ancha. Los precios se reducen y la banda ancha móvil es más barata que la fija. Tras Corea del Sur se sitúan los países nórdicos europeos. Entre los países más dinámicos hallamos a Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Bielorrusia, y, en África, Ghana.
La principal conclusión es que la banda ancha móvil (3G, sobre todo) a través de smartphones y tabletas es el segmento que más crece en el mercado mundial tecnológico (Medición de la Sociedad de la Información 2013. El año 2013 acabará previsiblemente con 6.800 millones de suscripciones móviles (cerca de 1:1 personas y conexiones). Unos 2.700 millones de personas también estarán conectadas a Internet, pero con velocidades y precios muy variables.
Las conexiones de banda ancha móvil mediante 3G y 3G + aumentan a una tasa promedio anual del 40% (2.100 millones de suscripciones de banda ancha móvil y una tasa de penetración global de casi el 30%). Cerca de la mitad de habitantes tienen cobertura de una red 3G.
Sobre este sorpasso debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

jueves, 17 de octubre de 2013

¡90.000 gracias!

Os quiero dar las gracias por las 90.000 páginas vistas en este blog científico. Ilusiona comprobar que el dúo clave para la Sociedad de la Banda Ancha, el periodismo y las telecomunicaciones, las telecomunicaciones y el periodismo (tanto monta, monta tanto), despiertan ese interés.
Además, se trata de una pareja analítica que hay que abordar científicamente y empresarialmente, ya que los trasvases son evidentes. En el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, estamos a vuestro lado ante cualquier sugerencia en ambos sentidos.
Sobre Telecomunicaciones y Periodismo, Sociedad de la Banda Ancha, cloud journalism social journalism commerce seguimos debatiendo en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. 90.000 gràcies, ¡90.000 gracias!, 90.000 thanks!

martes, 15 de octubre de 2013

12 millones, medio millón


Casi 12 millones de conexiones de banda ancha fija, y cerca de medio millón de FTTH (Fiber to the Home). Más buenas nuevas sobre la banda ancha, el motor de nuestra sociedad, el estandarte de la productividad y la competitividad, la infraestructura espinal para forjar un futuro sólido. 
Durante agosto de 2013 las líneas de banda ancha crecieron en 55.903 unidades. Se trata del tercer mejor mes de contrataciones del año en curso, según la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013.  
La Sociedad de la Banda Ancha en España está de enhorabuena. El parque de conexiones de banda ancha fija llegó en agosto a 11,92 millones (+5,5%). Los 12 millones probablemente se han alcanzado ya, virtualmente. De las nuevas altas, 15.752 son de líneas FTTH (fibra óptica hasta el hogar). En total, son 484.662 las líneas FTTH (+86,7% con relación al año anterior). Virtualmente, ahora pueden ser medio millón.
¿Quién lideró la captación de líneas de banda ancha? Los operadores alternativos (+46.883 líneas) y Telefónica (+20.561, 15.609 de FTTH y 4.952 de xDSL). En cambio, los operadores de cable cedieron 11.541 líneas.
Sobre este avance debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

lunes, 14 de octubre de 2013

Vídeo corto, podcast, streaming

Vientos favorables para los diarios digitales. El crecimiento del porcentaje de usuarios que pagan por acceder a las noticias online es un hecho, según el informe Digital News Report 2013, del Instituto Reuters (centrado en nueve mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil, Dinamarca, Francia, España, Alemania e Italia), que sitúa al vídeo corto, el podcast y el streaming como principales lanzaderas.
De los que no han pagado, el 14% están dispuestos a hacerlo. El papel resiste, ya que la mitad de la muestra total afirma haber comprado un diario impreso la última semana (Francia presenta el menor porcentaje: 39%).
Otra observación es que las marcas ceden relieve como intermediarias (gateways) naturales para llegar a las noticias. Los medios sociales y los buscadores las van sustituyendo. Como formatos preferidos para consumir noticias crecen el vídeo corto (caso de Vine), los podcasts y el streaming. El audiovisual se impone al texto + imagen, como ocurre con el blogging en directo (noticias de actualidad o acontecimientos deportivos).
A la hora de interactuar y comentar noticias en medios sociales, Brasil (38%), España (27%), Italia (26%) y Estados Unidos (21%) sobresalen en los mercados analizados. Sobre la cuestión continuamos debatiendo en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014), el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

domingo, 13 de octubre de 2013

Contenidos no siempre gratuitos


El periodismo digital bebe del manantial de la Sociedad de la Banda Ancha y, al mejorar la capacidad de incluir multimedia, interactividad e hipertexto, y al convertirse en más atractivo, está optando por el establecimiento de modelos de pago. Hacer de la necesidad virtud es un reto clave para la industria periodística, necesitada de ingresos una vez ha acostumbrado a buena parte de su audiencia a la versión digital.
Los muros de pago, sean siguiendo el modelo freemium (una parte en abierto y otra de pago) o el utility o metered, comienzan a extenderse. En Estados Unidos, más de 300 diarios cobran por su contenido en línea, según Bestcollegesonline. Ello se ha traducido, lógicamente, en un tráfico web menor (cifrable en un 30%). En el Reino Unido, el británico The Telegraph cobra a los lectores internacionales 1,99 libras esterlinas mensuales tras visitar el web 20 veces. Otra opción es suscribirse al paquete digital (9,99 libras) para acceder a las ediciones de iPad.
Las experiencias españolas de Orbyt y kioskoymas reflejan que el viraje hacia el pago por contenidos es ineludible, sea al plazo que sea. La calidad de contenidos requiere unas fórmulas productivas caras, que el lector final debe estar dispuesto a financiar. El cloud journalism no puede ser siempre for free. 

sábado, 12 de octubre de 2013

¿Leer noticias mientras conducimos?


El carácter multimedia del periodismo digital es creciente. Afortunadamente, las generaciones creadoras de contenidos que van emergiendo de las facultades rompen la tradición textual, unilineal, undireccional, para apostar por estructuras más visuales, interactivas, hipertextuales. En el ADN de esas generaciones subyace un cleavage cuyos resultados observamos y estamos analizando en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha.
En esa vorágine de cambios, el periodismo de moviliza (en el sentido de quadruple play del término): el consumo de contenidos es más móvil, y se da en contextos inusuales. Incluso se pueden seguir noticias conduciendo. No os preocupéis: no os caerá multa alguna. Las ediciones de audio de las versiones digitales de un periódico permiten seguir el contenido, como lo demuestra el semanario The Economist. Una cuarta parte de lectores de esa publicación utilizan la opción de descarga de audio. 
Si surge un mercado potencial, aparecen modelos de negocio. De ahí que The Economist haya creado ofertas para su versión de audio. La edición de audio para abonados y cinco podcasts cada semana también a disposición para no abonados. El engranaje implica una nueva logística: una empresa externa (Somethin’Else) y antiguos speakers de la BBC para dar voz a las noticias. En cinco horas se crea el diario en audio. Así, podemos leer (o que lean por nosotros) mientras conducimos.
Sobre esas nuevas opciones trataremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014) y en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. Sobre la cuestión continuamos debatiendo en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

viernes, 11 de octubre de 2013

Fidelizando con el brand journalism

El periodismo del siglo XXI se metamorfosea al ritmo de Internet. En plena oleada del e-marketing, la creación de contenidos se asocia a la marca, al branding. De ahí que comience a cuajar el denominado brand journalism.
Como la interacción entre los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales es tan acentuada, muchas empresas (desde Coca-Cola hasta Eroski, Credit Suiss o Adobe) están creando su propia plataforma de comunicación. La misión: fidelizar.
Lógicamente, al surgir de empresas no dedicadas a la información y sin la aureola de independencia que debe caracterizar a un medio de masas, el cliente es consciente de las carencias o la tendencia en el contenido, no siempre referido a la marca en cuestión y a veces centrado en consejos y fuentes externas. El objetivo último es fidelizar.
Sobre esa estrategia de fidelización trataremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014) y en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. Sobre la cuestión continuamos debatiendo en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.


jueves, 10 de octubre de 2013

Optimismo en el periodismo digital

El periodismo digital, bien concebido, en clave pure player y con un business plan racional, ofrece oportunidades indiscutibles. Un ejemplo es diario.es, que en su primer años de vida (un período muy complejo) ha salido airoso con un balance equilibrado. 
Así, el resultado (-379 euros de resultado, equilibrio de facto) llama al optimismo. Desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013 eldiario.es ingresó 841.744 euros y gastó 842.123. El diario cuenta con unos 2 millones de usuarios únicos mensuales (OJD). ¿Y cómo se financia?, se preguntará el lector. Pues en parte gracias a 5.290 socios (una suerte de crowdfunding). Descontadas las comisiones del sistema de pago, la aportación asciende a 258.149 euros (el 30,7% del total de ingresos). El resto proviene de publicidad (575.254 euros) y de las ventas del primer número de la revista impresa Cuadernos (8.342 euros).
Sobre esas fórmulas de financiación debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).

miércoles, 9 de octubre de 2013

Sin ti no soy nada

“Sin ti no soy nada. Sí, móvil, tableta o smartphone mío, sin ti no soy nada ni nadie. Sin ti me siento huérfano, aislado, desasistido, ajeno a este mundo, desarraigado… Sin ti no soy nada, y la gota de lluvia humedece todo mi cuerpo, y no sólo el corazón es de hielo, sino todo mi ser… Móvil mío, no me dejes. Móvil mío, niño malo, niño triste, no me abandones. Me asiré a ti con toda mi fuerza, como si fueras mi almohada, y romperé a llorar si te escapas...  Sin ti, móvil, me siento raro, apenas disfruto las noches de fiesta, río por inercia, en plena otredad alienante. Sin ti, móvil de mi vida, soy nihilismo puro. Sin móvil no hay luces del alba, ni voz, ni cuerpo, ni alma. Nada. Sin ti no hay nada. Nada, nada y nada. Si no te puedo mirar, móvil mío, no hay mirada que valga, porque pierdo todos los sentidos… Móvil mío, no me abandones, porque sin ti no soy nada…”.
Esas frases, paráfrasis amaraliana, a buen seguro retumban en el cerebro de buena parte de los móviladictos. El always on nos envuelve cada vez más. Y a más ciudadanos. Las últimas cifras cantan: 4.036 millones de usuarios, más de la mitad en la región de Asia-Pacífico (2.423 millones).
En Europa son 672 los millones de usuarios; en África y en Oriente Medio, 526 millones; en América Latina, 415 millones; y 270 en Norteamérica, según Statista. ¿Las previsiones? En 2017 serán 5.000 millones (Asia-Pacífico, que aportará unos 500 millones de usuarios, y Oriente Medio-África, con 150 millones más, serán los que atraigan las inversiones).
Sobre esa evolución trataremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014) y en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. Sobre la cuestión continuamos debatiendo en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Porque, móvil, sin ti no somos nada.  

lunes, 7 de octubre de 2013

Publicidad en Instagram

La publicidad comienza a extenderse en las redes sociales, un foco de tráfico creciente de un tiempo a esta parte. Tras forjar un modelo de negocio enormemente rentable (los contenidos los crea el propio usuario, constituido en comunidad jugosamente atractiva para el anunciante potencial), los over the top comienzan a apretar las clavijas introduciendo, primero de forma disimulada, después de manera más descarada, el factor publicidad, otrora más discreto.
El último en incorporarse al proceso es Instagram, aplicación de filtros de fotografía propiedad de Facebook que cuenta con 150 millones de usuarios. La monetización de una comunidad homogénea es más obligación empresarial que reto para una empresa en Internet. La segmentación y el acceso desde el móvil generan un público objetivo atractivo.
La inclusión publicitaria implica fotografía y vídeo (pretendidamente de calidad) de marcas que el usuario no tiene que seguir obligatoriamente en el feed. Sectores como el de la moda comienzan a moverse ante los cantos de sirena de la red, que anuncia contenidos creativos, artísticos, atractivos y divertidos. El hecho que se permita a los usuarios ocultar la publicidad que no guste e informar a la empresa sobre posibles incomodidades añade un toque de transparencia siempre prescriptible en la red.
Sobre las estrategias de monetización de las redes sociales trataremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014) y en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. Sobre la cuestión continuamos debatiendo en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.


domingo, 6 de octubre de 2013

Banda ancha, TIC y microempresaLa alfabetización informática de la microempresa es uno de los procesos más decisivos para la consolidación de la Sociedad de la Banda Ancha en España. Así, siguiendo los datos recogidos en un informe de ONTSI, “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la microempresa española”, observamos datos para la esperanza, que se están corroborando.
Para comenzar, está creciendo el porcentaje de microempresas que disponían de Internet y de página web: el 25%, pese a que en las microempresas de 3 a 9 empleados superan el 40%. Casi triplican la media hoteles y agencias de viaje.
Cerca del 60% de microempresas de actividades profesionales interactúa con la administración pública a través de Internet. Alrededor del 30% de microempresas con conexión a Internet utiliza la firma digital. Aumenta hasta aproximadamente el 16% el porcentaje de microempresas que intercambia electrónicamente datos con otras empresas crece del 9% al 15,8% (pedidos, facturas, información de productos o instrucción de pago a bancos). Se trata del proceso empresarial mediante TIC con mayor transformación. El dato es especialmente relevante porque impulsa el círculo virtuoso TIC, el que permite que toda actividad empresarial se lleve a cabo digitalmente y promueve el teletrabajo. Ello es muy visible en los mercados empresariales comunicativos, que han generado nuevos modelos de negocio.  
Urge mejorar, empero, el porcentaje (un ínfimo 5,2%) de microempresas que comparte información mediante sistemas electrónicos sobre la cadena de suministro. Utilizan sobre todo páginas web propias o de proveedores, clientes o socios. En esas cifras se mueve el uso de aplicaciones informáticas para gestionar información de clientes (CRM, Customer Relationship Management), y aún son menores en lo referente a ERP (Enterprise Resource Planning), útil para compartir información sobre compras y ventas con otras áreas funcionales de la empresa.
En cambio, aumentan las microempresas (ya son casi un 12%) que compran utilizando el comercio electrónico, aunque las ventas se estabilizan alrededor del 3%. Tres sectores ostentan más del 20%: actividades profesionales (23,7%), hoteles y agencias de viaje (28,7%) e informática, telecomunicaciones y audiovisuales (37,4%). Hay que observar que el 26% de los hoteles y agencias de viajes de 0 a 9 empleados venden gracias al e-commerce, en contraste con el 2,6% del total de microempresas.
Otro aspecto a considerar es que el peso del comercio electrónico en la facturación de la microempresa que lo lleva a cabo sobrepasa al de pymes y grandes empresas: las ventas por comercio electrónico sobre la facturación del total de microempresas es del 39,4% (el 31,6% en pyme y gran empresa). De las microempresas que venden por Internet, las líderes sectoriales son las actividades inmobiliarias y administrativas, el transporte y el almacenamiento y el sector de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, por encima del 50%. Precisamente el sector de informática, telecomunicaciones y audiovisuales casi duplica la media del total de microempresas (71,6% de compras electrónicas), por delante de transporte y almacenamiento.
Es interesante observar que casi el 75% de la facturación en ventas por comercio electrónico de las microempresas se da con otras empresas (B2B), cerca del 25% con consumidores finales (B2C) y un pírrico 1,3% con Administración Pública (B2G o B2A). Hay que remarcar que en tres sectores la distribución de las ventas electrónicas se decanta hacia el consumidor final: venta y reparación de vehículos y el comercio minorista facturan alrededor del 70% al B2C, y hoteles y agencias de viaje casi equipara la venta a particulares y a empresas (49,7% de B2B contra 49,3% de B2C). La expansión de la red de banda ancha agilizará sin duda la práctica de comercio electrónico y adaptará a ello las estrategias de marketing y la participación ciudadana, como está ocurriendo en el caso de las universidades.
Sobre banda ancha y microempresa trataremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014) y en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. Sobre la cuestión continuamos debatiendo en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. 

sábado, 5 de octubre de 2013

Publicidad rupturista

Nuevos formatos publicitarios. Nuevos lenguajes, nuevas propuestas. Rupturismo. Más y mejor multimedia. Más y mejor hipertextualidad. Más y mejor interactividad. Esas son alguna de las recetas para que los medios de comunicación digitales trasladen a su cuenta de resultados los conseguidos en forma de lectores y creación de opinión pública. El primer poder es el más codiciado, y debe reivindicarse financieramente. 
En esa onda se sitúan los últimos movimientos de The New York Times. En el caso de la publicidad de Bank of America, el lector accede a una conferencia por streaming de la escuela de negocios Schools for Tomorrow que se reproduce al hacer click sobre el banner patrocinado por Bank of America. Es la primera acción de este tipo en un espacio publicitario.
Pese a que la conferencia esté disponible a través del banner, el streaming no se abre solo en ningún caso, sino que, tras hacer click en el banner, aparece una nueva ventana (si se cierra, la reproducción se corta y se evitan las reproducciones automáticas). 
La variedad de formatos publicitarios es una cuestión sobre la que debatimos en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, en Twitter (@CECABLEresearch), Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. Y ahondaremos en las XIX Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña (6-8 de mayo de 2014).