domingo, 27 de octubre de 2013

Digital i emprenedor

Heus ací l'article que he publicat al número 66 d'El Butlletí de la premsa, comunicació, publicitat, màrqueting i noves eines (ACPG i Mitjans Digitals):

Per començar, les coordenades d’ocupabilitat en la Societat de la Banda Ampla han canviat substancialment. Les generacions en què la feina era per a tota la vida han passat a la història. Ara tot és molt volàtil, insegur però flexible, fugisser però donat a la creativitat. És per això que s’imposa el do it yourself, el self-made-woman or man, l’autoocupació, l’habilitat de crear la pròpia empresa. I això, en l’àmbit de les ciències de la comunicació, és d’allò més clar.
De fet, el sectors angulars en la creació de nous jaciments d’ocupació són el de la comunicació i el de la tecnologia. Així ho demostrem al bloc científic del Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla de la Universitat Abat Oliba CEU (http://telecomunicacionesyperiodismo.blogspot.com.es/). I, si hem d’elegir, és més cabdal la creació de continguts digitals que la tecnologia que els transporta i els transmet: el bon contingut genera demanda, tràfic, i més en l’espiral multiterminal i multiplataforma actual. Tanmateix, totes dues bieles (periodisme i telecomunicacions, telecomunicacions i periodisme) es necessiten per a un engranatge satisfactori.  
Per tant, si els continguts digitals són el principal desllorigador al coll d’ampolla actual, i els podem generar amb una escassa inversió inicial, mitjançant el teletreball i conciliant professió i família, l’escenari més propici és el de l’emprenedoria. A tal efecte, des de la Generalitat de Catalunya s’intenta promoure l’esperit emprenedor. Aquí hi afegim un matís: les assignatures que s’ofereixin en aquesta via (màrqueting, empresa, relacions laborals, algunes ja presents als plans d’estudi) han de posar èmfasi en la responsabilitat de l’emprenedor. De business plans inversemblants, d’experiències de façana subvencionades llargament sense retorn operatiu de la inversió o de plantejaments amb escassa aplicació empresarial l’infern n’és ple. Siguem emprenedors, però responsablement emprenedors.
I dominem les eines tecnològiques. Telecomunicacions i informàtica són parella de fet del periodisme, de la comunicació. Assignatures de xarxes de telecomunicacions i d’informàtica (les impartim des de fa anys a la UAO CEU), de tecnologia, disseny o xarxes socials (SEO, SEM, SMM) han de proliferar en els plans d‘estudi per promoure professionals autònoms, capaços de crear la pròpia empresa, de disposar de diversos clients i de minimitzar, així, la pèrdua d’algun d’ells. El model de negoci actual segueix aquest patró i, ben conduït, dóna resultats envejables.
El periodisme actual, digital i emprenedor, va molt més enllà del redactor del diari clàssic, i abraça nous perfils com el responsable de xarxes socials (community manager, content curator, analítica SEO, SEM i SMM), responsable i estrateg d’Internet, dircom, consultor de comunicació (amb pes específic de la corporativa local, les pimes i la logística), periodista de dades, branding manager i, al capdavall, el d’empresari de la informació, sota el paraigües del qual s’agrupen les ocupacions que hem esmentat. La constitució natural a curt o mitjà termini d’un clúster ara mateix atomitzat de la informació centrat en la producció intensiva de continguts digitals posarà de manifest la necessitat de llocs de treball d’un perfil ben peculiar i atractiu: combina creativitat i habilitats tecnològiques i és tan cobejat intel·lectualment que requereix notes de tall molt elevades. A més, quan l’economia retorni al seu ritme habitual, totes les grans i mitjanes empreses i la majoria de les pimes hauran de contractar laboralment o externalitzada un responsable de xarxes socials.
De fet, el periodisme actual ocupa la intersecció entre la creació de continguts i la tecnologia. La intersecció clau no només per al Periodisme i la Comunicació (sectors estratègics clars, en majúscules) sinó, en un context leviatanescament digitalitzador, per a la nostra societat.  
Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón

Degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i director del Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE)

2 comentarios: