miércoles, 21 de junio de 2023

Al Debat sobre la llengua en la recerca a l’IEC!

 

Ha estat un honor, com a President de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC), participar en el bonic i apassionant “Debat sobre la llengua en la recerca a l’IEC”. Hi hem aportat les idees que s’estableixi un “plus de romanticisme” (o amb la denominació que es consideri) a l’hora de valorar el mèrit de realitzar publicacions científiques indexades en llengües minoritàries en els processos de les agències de qualitat (AQU i Aneca, per exemple) i que es promogui l’ús del català en els treballs de recerca universitaris (Treball de Final de Grau, Treball de Final de Màster, Tesi Doctoral).

Cal tenir en compte que, en el context de globalització, es produeix una regressió de l’ús de la llengua en general, i més especialment en determinats àmbits d’expressió i comunicació. La llengua en la recerca hi desenvolupa un rol molt rellevant. Haver publicat articles científics indexats en català m’omple d’orgull. És un sentiment màgic i incomparable, i animo els col·legues a publicar en la nostra llengua, amb il·lusió.

La reunió del 31 de març de 2023 a l’IEC (rectores i rectors de les universitats vinculades a la Xarxa Vives d’Universitats) va concloure amb una declaració a mode de síntesi. La pregunta que va centrar el debat va ser la següent: ¿Creieu que la llengua catalana pot servir i/o ha de servir per expressar la ciència en tots els seus nivells d’especialització? Des de l’IEC es va expressar la necessitat de debatre internament sobre aquesta qüestió, i a tal efecte s’ha portat a terme una intensa sessió de debat el 21 de juny de 2023 a la Sala Pere i Joan Corominas i en línia. El paper del català a la ciència ha de ser actiu, i s’ha de promoure des de tots els àmbits que es pugui. Endavant, amb entusiasme, i en català!

10 comentarios: