viernes, 21 de julio de 2023

A favor del multilingüisme acadèmic!

 

M’honora haver estat inclòs al llistat de signataris de la Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication. Aquesta iniciativa brolla de la Federation of Finnish Learned Societies, Committee for Public Information, Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway & European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.

Es parteix de l’axioma que la recerca és internacional i que el multilingüisme manté viva la recerca local rellevant. És per això que la difusió de resultats de recerca en la nostra pròpia llengua (en el nostre cas, el català) crea impacte i cal donar-li suport. Interactuar amb la societat i compartir coneixements més enllà de l’acadèmia és fonamental. Les infraestructures de comunicació acadèmica en llengües nacionals són fràgils.

Qui signa la Iniciativa de Hèlsinki sobre multilingüisme en la comunicació acadèmica aconsella que responsables de polítiques, líders, universitats, institucions de recerca, entitats finançadores, biblioteques i personal investigador adoptin les recomanacions següents:

-Donar suport a la difusió dels resultats de recerca per al ple benefici de la societat. Assegurar que es recompensa el personal investigador per difondre resultats de recerca més enllà de l’acadèmia i per interactuar amb el patrimoni, la cultura i la societat. Assegurar l’accés igualitari al coneixement científic en diferents llengües.

-Protegir les infraestructures per publicar recerca local rellevant. Assegurar que les editorials de revistes i llibres amb finalitats no lucratives tenen alhora prou recursos i el suport necessaris per mantenir estàndards alts de control de qualitat i de la integritat de la recerca. Assegurar la protecció d’editorials nacionals de revistes i de llibres en la seva transició cap a l’accés lliure.

-Promoure la diversitat lingüística en els sistemes d’avaluació i de finançament de la recerca. Assegurar que en els processos d’avaluació experta es valori la recerca d’alta qualitat independentment de la llengua o del canal de publicació. Assegurar que quan s’utilitzin sistemes mètrics es considerin adequadament les publicacions en revistes i llibres en totes les llengües.

La Iniciativa de Hèlsinki sobre el multilingüisme en la comunicació acadèmica ha estat redactada per la Federació Finlandesa de Societats Científiques (TSV), el Comitè per a la Informació Pública (TJNK), l’Associació Finlandesa per a la Publicació Acadèmica, les Universitats de Noruega (UHR) i l’Acció COST "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH).

La campanya "En totes les llengües" és una crida dirigida a responsables de polítiques, líders, universitats, institucions de recerca, entitats finançadores, biblioteques i personal investigador per promoure el multilingüisme en la comunicació acadèmica #InAllLanguages. Endavant! Amb entusiasme!

12 comentarios: