sábado, 13 de noviembre de 2021

Publicitat i art: dues grans disciplines en un únic perfil

 

Tot i que abans d’anar a dormir diàriament no passegem entremig dels enormes cartells cridaners de Times Square, lloc emblemàtic de Nova York i símbol per excel·lència de l'àmbit publicitari a escala mundial, vivim rodejats d’anuncis en la nostra vida quotidiana de la Societat de la Banda Ampla i el cloud journalism. D’aquesta manera, la publicitat forma part de les nostres vides, en tant que hi estem constantment en contacte. Ho analitzem amb al col·laboració d’Anna Aiguadé Oliver, des de Blanquerna-URL.

La comunicació és una característica intrínseca de l’humà, el qual, com a ésser social, té la necessitat de comunicar-se, ja que de manera voluntària o involuntària es relaciona amb tots aquells que l’envolten, així com amb el context on es desenvolupa. José Luis Aranguren apunta que quan ens comuniquem no només transmetem informació, sinó que també establim relació, és a dir, mitjançant el llenguatge l’home pot desplegar una de les dimensions que li és pròpia i més el caracteritza: crear vincles amb els altres.

Així doncs, amb el concepte de comunicació s’entén tota transmissió d’informació que es porta a terme mitjançant l’emissió, la conducció i la recepció d’un missatge. En aquest sentit, definim la comunicació com el procés a través del qual es transmet un missatge entre dues o més persones, que comparteixen un mateix codi i ho fan a través d'un canal.

Dintre del gran món de la comunicació i les seves respectives branques trobem la publicitat, que és aquella forma de comunicació massiva que té com a objectiu informar, persuadir, i també aconseguir un determinat comportament per part de les persones que reben aquesta informació.

Amb la publicitat, una agència destacada de la qual és e-deon, fem ús d’una comunicació de caire persuasiu, ja que amb ella es vol aconseguir el suport del públic al qual ens adrecem, la qual cosa pot comportar la compra d’un producte o servei, o bé la comprensió de les activitats que realitza una empresa o institució. D’aquesta manera, la branca de la publicitat té, en gran mesura, com a últim objectiu potenciar la compra de béns o la contractació de serveis. Tot i així, els anuncis no sempre expliciten aquesta finalitat, ja que sovint s’orienten a la creació de la marca, és a dir, a establir una vinculació entre aquesta i uns valors i qualitats concrets, o bé se centra a corregir certs hàbits. Respon així, a una funció tant informativa, com persuasiva i recordativa.

Actualment es fan ús de diferents canals per difondre els missatges publicitaris. Cada un dels anunciants decideix utilitzar un format o un altre en funció d’allò que es vol aconseguir amb el missatge que es difondrà, així com del tipus de públic al qual s’adreça i el pressupost que aquesta tingui. Entre els més destacats trobem la publicitat a través d’Internet, que es troba in crescendo respecte a l’activitat publicitària en els mitjans convencionals. Veiem així diferents formats com la publicitat en xarxes (posts, stories, etc.), en vídeo amb plataformes com YouTube o bé aquella que es porta a terme a través de la coneguda tècnica de l’e-mail màrqueting. Quant a la publicitat impresa, trobem anuncis en format mitja pàgina, robapàgina o bé el mòdul bàsic en revistes i premsa. Destaquem també els espots publicitaris en televisió i HbbTV, les falques i les mencions en ràdio, així com les tanques i les lones publicitàries en l’espai públic.

El professional que desenvolupa la seva tasca en aquesta branca de la comunicació és el publicitari, que és aquell que presenta certes habilitats comunicatives, ja que ha de comunicar-se de manera clara i precisa, tant de forma escrita com oral. Per tal de desenvolupar-se en aquest àmbit és de gran importància que el perfil que treballi en aquest sector tingui capacitat per treballar en equip i liderar-lo, tractant-se així d’una persona organitzada i capaç de treballar sota pressió per tal de dirigir diferents projectes de manera simultània, així com ha de presentar aptituds que li permetin resoldre problemes i prendre decisions eficients de forma ràpida.

Quan parlem dels perfils professionals dintre del món de la publicitat, ens referim bàsicament a quatre grans departaments, que ens ajuden a classificar els publicitaris. Entre ells, trobem el departament creatiu que té com a funció principal ser el nucli imaginatiu de l'agència publicitària, ja que és aquell encarregat de generar campanyes publicitàries poderoses, que aconsegueixin convertir i enganxar el públic. Són persones amb interessos vinculats a tot allò vinculat amb la innovació i la creació d'idees, ja que s'avorreixen constantment de les situacions presents, volent així canvis en tot moment. Així doncs, els domina l'hemisferi dret del cervell (imaginació, intuïció, perspicàcia, etc.); per tant, els vinculem amb la comunicació de caràcter persuasiu. Els professionals d'aquest àmbit materialitzen la idea que es transmetrà amb el missatge, extraient així un concepte totalment creatiu en tota mena de suports diferents. D’aquesta manera, se centren en la conceptualització de la idea publicitària en qüestió, així com la realització, i la seva posterior adequació als mitjans més apropiats per arribar al nostre públic objectiu (target) en qüestió. Es busca poder expressar aquesta idea de manera atractiva per tal de captar l'atenció del públic, i intentar convèncer-lo. Així doncs, i dintre del món més creatiu podem destacar diferents perfils concrets com ara la figura de director creatiu, de dissenyador, de copywriter, i, finalment, i ja centrant-nos en el perfil d’interès, trobem el de director/a d’art.

Aquest darrer és l’encarregat de definir a nivell gràfic com serà la imatge artística del projecte a desenvolupar. D’aquesta manera, podem trobar directors d’art en el món editorial, cinematogràfic, teatral, i finalment pot treballar també en el sector publicitari. En aquest darrer àmbit, el professional en qüestió s’encarrega de vetllar pel procés creatiu a fi d’assegurar una coherència amb el que prèviament s’ha decidit. Així doncs, pren decisions pel que fa al disseny d’un anunci (il·luminació, maquillatge, perruqueria, vestimenta i accessoris, efectes especials, etc.), estant així present en les proves de vestuari, de so i llum per treballar juntament amb els tècnics, i poder aconseguir, així, una bona posada en escena. També col·labora en l’orientació de la producció, tot analitzant el context i les circumstàncies en què cal situar l’anunci, tant històriques com geogràfiques, psicològiques, entre altres. A més, realitza càstings i audicions a fi de seleccionar els subjectes que apareixeran en la peça publicitària amb l’objectiu d’assolir una coherència entre allò ideat i el resultat final. D’aquesta manera i paral·lelament estableix comunicació amb altres professionals publicitaris per tal de fer possible els propòsits inicials, tot respectant el pressupost, així com el brief.

Quan parlem de la formació necessària per treballar en aquest perfil concret veiem que, sobretot, els actuals professionals que ocupen aquest lloc laboral compten amb graus universitaris com el de Belles arts, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny, Màrqueting, etc. Cal destacar que, arran de la importància que avui en dia té el món d’Internet, és imprescindible que qualsevol professional d’aquest àmbit domini el funcionament d’eines tecnològiques que li permetin analitzar dades, per la qual cosa és important també que posseeixin uns coneixements bàsics relacionats amb el camp de l’empresa, les finances i l’economia. A partir d’aquests anàlisis i estudis podran idear i crear diferents formats originals i innovadors per als seus missatges, presentant així diferents competències envers les TIC.

Davant d’aquest món digitalitzat, han de saber utilitzar tècniques per arribar a l’espectador de la manera més adequada i eficient. Cal així que no es mantinguin al marge quant a les últimes novetats a nivell econòmic i sobretot en l'àmbit digital, atès que relacionem la seva actitud amb el que es coneix com a vigilant constant de l’actualitat. És així de gran importància que sàpiguen fer ús de programes com Photoshop, Illustrator, InDesign, adaptant-se d’aquesta manera a la societat-xarxa que actualment ens trobem i que tant caracteritza el nostre dia a dia.

Quant al salari d’aquest professional, destaquem que aquest oscil·la entre els 20.000 i 25.000 euros de mitjana, tot i que pot variar en funció de la jerarquia de l’agència on treballa el director d’art en qüestió o bé segons si és freelance, etc. Tanmateix, en l’àmbit professional, el principal és gaudir. I amb l’art de la publicitat es gaudeix molt!

19 comentarios:

 1. En la Societat de la Banda Ampla la creativitat és fonamental. Per això han sorgit molts nous perfils associats, que són els que ajuden a crear opinió i a elegir adequadament. Felicitats per l'article!

  ResponderEliminar
 2. Les feines amb més valor afegit són aquelles que generen negoci, com les que s'expliquen a l'article.

  ResponderEliminar
 3. Article molt treballat. Ser creatiu és tot un art. Felicitats!

  ResponderEliminar
 4. En cuanto a cómo los roles profesionales analizados pueden beneficiar a una organización turística, existen 4 departamentos los cuales pueden beneficiar a las organizaciones. El departamento creativo, para poder crear campañas publicitarias sobre algún recurso turístico. La idea publicitaria trata sobre cómo transmitir el mensaje a según qué público esté dirigido. El proceso creativo se basa en tomar la decisión de cómo será el anuncio publicitario para anunciar algún recurso turístico. Por último, también se colabora en la organización de la producción analizando el contexto del anuncio para saber en qué momento lanzarlo.
  Un artículo muy interesante Joan.

  ResponderEliminar
 5. Los roles profesionales analizados se dividen en 4 departamentos que nos ayudan a clasificar a los publicistas. Uno de ellos es el departamento creativo que trata de ser el núcleo imaginativo de la agencia publicitaria. De acuerdo a esto los roles profesionales analizados, pueden beneficiar una organización turística creando campañas publicitarias sobre recursos turísticos que intenten persuadir al público. Tendremos que tener en cuenta la idea publicitaria ya que debemos conseguir llegar a nuestro público objetivo.
  Muy buen artículo!

  ResponderEliminar
 6. Muy interesante el artículo sobre todo en la parte de los perfiles profesionales que son dividios en 4 departamentos. Se destaca el departamento creativo ya que es el núcleo imaginativo de las agencias donde se encargan de realizar campañas publicitarias poderosas para enganchar al público. Lo hacen a través de la idea publicitaria y luego la realización. Todo esto se realiza en el proceso creativo donde toman las decisiones sobre el anuncio, y finalmente en la organización de la producción se analiza el contexto y los ultimos cambios para comprobar si ya esta listo.

  ResponderEliminar
 7. Crec que estem tots d'acord amb que hem d'actualitzar-nos tecnològicament tots els dies sense importar l'empresa on treballis, ja que et donarà a conèixer i ens fará arribar a l’espectador de la manera més adequada i eficient. Poc a poc ens adaptarem a una societat molt digitalitzada.

  ResponderEliminar
 8. Molt bon article! Considero que la publicitat és un medi molt important per poder promocionar.A més, com bé diu l'article avui dia comptem amb eines tecnològiques desenvolupades per poder realitzar una millor divulgació de la publicitat. M'agradaria destacar el departament creatiu que s'encarrega de fer que la publicitat no marxi del teu cap y vulguis obtenir-lo. També vull remarcar el salari d'aquesta feina, molt merescut ja que aquesta professió com bé diu l'article és art!

  ResponderEliminar
 9. Los roles profesionales analizados que pueden beneficiar a una organización turística se dividen en 4 departamentos los cuales pueden beneficiar a las organizaciones. Uno de estos departamentos es el departamento creativo, que es utilizado para poder crear campañas publicitarias sobre algún recurso turístico. Un articulo bastante interesante!

  ResponderEliminar