jueves, 27 de enero de 2022

Social media manager, o el perfil de l’"engagement"


Societat de la Banda Ampla. Cloud journalism. Social media manager. Aquest darrer és un perfil essencial per al funcionament de tot l’engranatge digital que lidera la nostra societat. Per crear engagement les organitzacions i les empreses necessiten imperiosament crear continguts en xarxes socials, interactuar amb el client real o potencial.


En els darrers anys hem vist com el nostre entorn s’ha anat digitalitzant fins al punt de trobar-nos en la que es podria anomenar la societat de la informació i la
transparència, com bé ens explica el filòsof Byung-Chul Han en un dels seus llibres. Aquest fet ha provocat que infinitat de perfils professionals que deriven de graus de comunicació, com el Periodisme, la Comunicació Audiovisual i la Publicitat, Relacions Públiques i el Màrqueting, comencin a mostrar una tendència cap a l’especialització tecnològica per tenir una major difusió en aquesta nova era. Ho analitzem en col·laboració amb Berta Ferrando Morales, de Blanquerna-URL. 

En l’entorn virtual és vital saber comunicar, saber destacar les qualitats de les coses i persones, desenvolupar la creativitat, així com l’esperit crític i persuasiu. Aquestes aptituds no només ajuden a vendre productes o convèncer sinó que fan més fàcil viure en comunitat i permeten satisfer les necessitats de tots nosaltres. És per aquest motiu que molts joves decideixen endinsar-se en el dinàmic i complex món de la publicitat.

La indústria periodística i publicitària també s’ha d’adaptar a les noves vies de comunicació que proporcionen les tecnologies i les xarxes socials. Per tant, és necessari el sorgiment de nous perfils professionals que incorporin coneixements de les TIC i que siguin capaços de reinventar la comunicació comercial en funció dels avenços digitals que vagin tenint lloc.

La generació Z viu constantment connectada a internet i té una major participació en les xarxes socials. Essent coneixedors d’aquesta realitat, es va elaborar una anàlisi empírica a alumnes del Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Europea Miguel de Cervantes per avaluar si aquest fet repercuteix positivament en el sector. Es va concloure que l'ús de les xarxes socials sí que afavoreix la capacitat dels joves per a generar idees vàlides, diferents i noves en la solució de problemes.

Per a persones que han crescut en aquest entorn és més senzill desenvolupar l'originalitat, la fluïdesa, la flexibilitat, ser bons comunicadors i tenir iniciativa. Per això, un dels perfils professionals més propicis és el de Social Media Manager (SMM).

Definim aquest coetani perfil professional com el responsable de definir l'estratègia digital que cal seguir en els diferents mitjans socials, incloent-hi tant els objectius, com les pautes d'actuació i sobretot el to comunicatiu. Aquesta persona té una visió global de l'empresa online i està en contacte directe amb el departament de comunicació i màrqueting. Aquest perfil neix clarament del gran creixent en l’ús de les xarxes i plataformes a internet com a mitjans per canalitzar diverses accions del màrqueting i la publicitat.

Així doncs, l’objectiu que té aquest professional dins i fora de l'empresa és dissenyar el pla estratègic més adequat per tal que la marca o empresa incorpori el contingut i enfocament  que realment vol mostrar al públic. És per aquest motiu que caldrà definir les fites de l'empresa i fer estudis de mercat per conèixer la tessitura en què es troben tant els clients com els competidors. Consegüentment, desenvolupar les seves funcions requereix comptar amb qualitats com tenir creativitat, poder analític i de recerca, entre d’altres.

Havent definit quin és el càrrec del perfil de SMM, podem observar com aquest treballa pràcticament de la mà del perfil del Dircom, ja que tots dos s'encarreguen de la gestió integral de la comunicació de l’empresa o entitat; l’única diferència és que un treballa en l'àmbit digital i l’altra en el tradicional.

Així i tot, si no es forma part d’aquest món, és prou comú confondre les tasques del perfil de Social Media Manager i el Community Manager, si no s’han definit de forma correcta les funcions que du a terme cadascun.

D’una banda, el Social Media Manager s’encarrega de la creació de les estratègies digitals de l'empresa així com fer seguiment per comprovar que tot està sota control i de  la gestió de crisi de reputació. Mentrestant, que el Community Manager està al servei de l’SMM i és l'encarregat d'executar l'estratègia que aquest prèviament ha dissenyat, tot controlant així les xarxes socials i la publicació de continguts i fent el seguiment de la reputació i la imatge i la creació de les comunitats.

Com en tot càrrec o perfil professional, per a complir amb les tasques atorgades al SMM es requereixen una sèrie de qualitats i aptituds que d’entrada garantiran una certa fiabilitat a l’hora de realitzar la feina. Algunes d’aquestes són les següents:

 

-És necessari que la persona que es trobi en aquest càrrec desenvolupi i defensi de forma exhaustiva en els mitjans socials i les eines que aquests et proporcionen.

-Una de les qualitats fonamentals és la visió estratègica i la capacitat d'anàlisi.

-No cal esmentar que el seu coneixement pel que fa a les xarxes socials, al màrqueting i a la publicitat ha de ser total. S’haurà d’estar sempre al dia per ser conscient dels canvis constants que es van produint.

-També requereix molta facilitat i fluïdesa per comunicar de forma adequada en tot moment. Caldrà decidir les estratègies i expressar bé les idees amb altres perfils professionals i departaments. 

-Amb tot això, també caldrà conèixer a la perfecció el sector de l'empresa per a la qual es treballa per evitar sorpreses o contratemps.

-Per últim, una molt bona qualitat que ajuda a portar la feina al dia és tenir una gran capacitat per treballar sota pressió; amb poder d’adaptació als canvis i prendre decisions a contrarellotge.

 

Com es pot apreciar, per tant, el Social Media Manager és, doncs, una peça clau en el funcionament de la comunicació online d'una empresa, ja que s'encarrega de definir l'estratègia tenint en compte infinitats de factors i preveient qualsevol complicació. Només una persona que compleixi com a mínim les característiques del perfil anteriorment nomenades a la perfecció sabrà prendre les millors decisions en el moment pertinent.

Quant a les tasques del dia a dia a l’empresa, cal tenir present que aquestes no només resideixen dins l’empresa, ja que part de la seva feina i el seu temps el dedica fora l’empresa. Normalment un SMM ha de fer front a les següents obligacions:

 

-Una de les principals feines és planificar i preparar l'estratègia dels mitjans de comunicació que pertoquen com les xarxes socials de la marca o empresa. Cal ser molt curosos i clars per tal que al target al qual es dirigeixi el missatge l’entengui a la perfecció.

-Per a realitzar la tasca anterior amb èxit, abans caldrà haver definit quins són els objectius que l'empresa pretén assolir.

-Al llarg d’aquest procés, serà molt important anar controlant que les accions que estan tenint lloc, s'estan complint els objectius previstos. També serà clau saber si el retorn de la inversió (ROI) és el previst.

-Per evitar possibles contratemps és necessari fer un estudi i una anàlisi detallada de l’activitat i  l'evolució dels competidors principals de l’empresa o entitat.

-Una altra funció fonamental d’un SMM és conèixer quina és la situació dins del mercat segmentat i descobrir quines són les necessitats dels clients.

-La figura del community manager té l’obligació de seguir les indicacions de l’SMM en tot moment. Per tant, serà crucial tenir una relació fluïda amb aquest, ajudar-lo en tot moment, donar-li les indicacions pertinents per obtenir el millor resultat i mantenir-lo al dia de cada novetat o canvi.

-I, d’entre moltes altres, la darrera és la tasca, molt important, de preparar un pla de contingència perquè, en cas que es produeixi un error o petita crisi online, es pugui resoldre ràpidament.

 

Després d’haver fet una recerca sobre què fa realment el perfil analitzat i quines qualitats hauria d'integrar en la seva persona per tal que desenvolupi la seva feina de forma òptima, també esmentarem quina sol ser la mitjana del sou d’un Social Media Manager a Espanya. Segons la pàgina web indeed, hem pogut comprovar que el sou mitjà d’aquest perfil professional concret a Espanya gira al voltant dels 23.180 euros l’any, tot i que depèn del volum de l’organització, ja que algunes remuneracions superar en 60.000 euros anyals.

Les tasques que té encarregades un Social Media Manager són dinàmiques, complexes i interessants, i per això el podem batejar com el perfil de l’engagement. L'engagement que ha permès a Telecomunicaciones y Periodisme assolir el lideratge internacional amb més de 70 milions de pàgines vistes.

32 comentarios:

 1. Bonic article! I felicitats pel lideratge mundial del blog Telecomunicaciones y Periodismo, Dr. Fondevila!

  ResponderEliminar
 2. Un article molt interessant que deixa de manifest la necessitat que tenen les empreses i les organitzacions de divulgar en xarxes socials el contingut que creen. Avui dia, a la Societat de la Banda Ampla i amb el "cloud journalism", una entitat que no tingui web, blog i xarxes socials és com si no existís. Felicitats!

  ResponderEliminar
 3. Manejar bien las redes sociales es una condición "sine quan non" para cualquier organización. Posiciona y crea un bonito "engagement" con sus clientes o usuarios. ¡Felicidades por el artículo y por el exitazo del blog!

  ResponderEliminar
 4. Avui dia, qui no té xarxes socials no té accés a fonts d'informació i recomanació que poden ser molt interessants. Gran article!

  ResponderEliminar
 5. El perfil de SMM es determinante. Llevar bien el SEO, SEM y SMM es crucial.

  ResponderEliminar
 6. El CECABLE és un exemple de gestió de xarxes socials, blog i web. Sou els líders del vostre sector i teniu un gran "engagement". Felicitats!

  ResponderEliminar
 7. Lucia Rico: Súper útil e interesante, poco a poco voy adentrándome en el mundo del Marketing!

  ResponderEliminar
 8. Un article molt ben redactat! Un bon ús de les xarxes socials és importantíssim en aquesta societat per poder accedir a quelsevol tipus d'informació. :)

  ResponderEliminar
 9. Tal i com esmentes a l’article, el Social Media Manager és un factor molt important en el funcionament de la comunicació online d’una empresa. Es per aquest motiu que cada vegada necessitem més persones creatives i amb noves idees per desenvolupar encara més aquesta figura.

  ResponderEliminar
 10. Queda clar lo imprescindible que és un Social Media Manager pel desenvolupament de qualsevol empresa, i sobretot, en la societat de la informació, la cual demanda una gran constáncia i innovació a l'hora de la publicitat de cada servei. Moltes gràcies per aquest article, poc a poc ens anem endinsant en aquest món del màrqueting.

  ResponderEliminar
 11. molt d'acord amb l'article, cada vegada estem més digitalitzats i podriem realitzar cada cop més, les tasques d’un Community Manager.

  ResponderEliminar
 12. desi franch: molt d'acord amb l'article, cada vegada estem més digitalitzats i podriem realitzar cada cop més, les tasques d’un Community Manager.

  ResponderEliminar
 13. Alejandro García: Com podem observar a l'article, cada cop hem de ser més conscients de la importància que té la tasca d'un Community Manager a una empresa, ja que avui dia una empresa sense xarxes socials manca de la visibilitat que en poden tenir altres del mateix sector.

  ResponderEliminar
 14. David Tarín: cal destacar que en els temps que vivim ara mateix, es quasi obligatori tenir xarxes socials. Si vius a la perifèria de les xarxes socials no ets capaç de arribar a la informació ni sobre el que passa en el nostre món.
  Tota empresa deuria de tindre una figura de Community Manager, ja que ara mateix la manera per la qual tothom coneix una empresa es per com es desnvolupa en les xarxes socials, sobre qué tipus de problemàtiques es pronuncia i com promociona el seu producte.

  ResponderEliminar
 15. Molt bon article! Queda ben clara la importancia del SMM avui i en día i del tifus de societat de la información i tecnología en la que vivim.

  ResponderEliminar
 16. Gisela Sáenz Edo: N'estic molt d'acord amb l'article, ja que cada cop estem més digitalitzats, i les xarxes son algo amb el que tenim que viure de manera casi obligatoria per tal de poder tenir acces a les diferents Font que ens informan i com un Community Manager y por servir de molt a empreses. També destacar com de be esta explicar com per exemple l'importancia del SMM... :)

  ResponderEliminar