miércoles, 12 de septiembre de 2012

Acord de col•laboració CECABLE-Optixcat


Us informo de l’acord de col·laboració que hem signat CECABLE i Optixcat per col·laborar amb les Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya (l’edició XVIII es portarà a terme del 7 al 9 de maig de 2013) i en possibles recerques que puguin sorgir. Optixcat és una associació d'empreses amb vocació d'impulsar les tecnologies de telecomunicació d'alta capacitat mitjançant l'ús de la fibra òptica, tecnologia que centra la recerca del CECABLE, nascut el 1995. Els objectius, entre d’altres, consisteixen a identificar oportunitats i projectes de referència, difondre el marc d’oportunitats i avantatges de les xarxes de nova generació, donar suport als projectes identificats, planificar estratègicament vies de desenvolupament futur del sector, impulsar la cooperació i trobades, definir polítiques i actuacions d’interès comú per als associats, establir relacions estratègiques amb altres regions capdavanteres i agrupacions, assessorar als associats sobre projectes cooperatius, oportunitats de innovació i subvencions,  impulsar la participació dels associats en projectes i esdeveniments internacionals i potenciar la formació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario