miércoles, 5 de febrero de 2014

170.000 gràcies!

170.000 gràcies! Iniciem febrer amb xifres boniques i puixants que us agraeixo. Això demostra que la Societat de la Banda Ampla (Periodisme i Telecomunicacions, Telecomunicacions i Periodisme) és la clau de volta per al canvi de model productiu cap a més tecnologia, continguts digitals i sostenibilitat. 
Aquest blog científic us trasllada la recerca en aquest camp, que portem activament aGrup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla, de la UAO-CEU i el CECABLE. Analitzar telecomunicacions i periodisme és analitzar el rovell de l'ou del nostre entorn. A les XIX Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya (6-8 de maig de 2014), acte del Programa Commemoratiu del 20 aniversari de la Xarxa Vives d'Universitats, en parlarem.
Continuem tractant sobre la Societat de la Banda Ampla a Twitter (@CECABLEresearch), Google+, al grup de LinkedIn, a la pàgina de LinkedIn, al grup de Facebook, a Instagram i en aquest blog. 170.000 gràcies, ¡170.000 gracias!, 170.000 grazie!, 170.000 danke!, 170.000 thanks!

4 comentarios: