viernes, 31 de mayo de 2013

Propuestas para la industria comunicativa


En los próximos posts incluiré un resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

Como ejes transversales para el sector industrial, las propuestas son las siguientes:

"-Reconeixement del sector dels mitjans de comunicació com una indústria estratègica i elaboració d’un pla específic per als propers anys.

La Mesa sectorial reclama que la indústria de la comunicació sigui reconeguda com un sector estratègic per al país i que això es tradueixi també en una consideració específica per als professionals del sector. Aquest reconeixement implica diferents àmbits de responsabilitat entre administracions i governs, que poden incidir-hi d'acord amb les seves competències i possibilitats.

En aquest sentit, la Mesa sectorial insta al govern de la Generalitat a dur a terme una política conjunta d'impuls del sector dels mitjans de comunicació per part dels diferents nivells de decisió que incideixen en aquest àmbit (Departament d'Empresa i Ocupació, Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Cultura, Departament de la Presidència). Paral·lelament, reclama una acció coordinada per part d’empreses, administracions i associacions professionals per posar en valor el sector, destinada a prestigiar-lo davant els ciutadans i també en l’àmbit publicitari.

-Creació d’un epígraf específic per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Ministeri d’Hisenda.

-Més col·laboració entre les empreses del sector, amb mesures com ara la creació d'un clúster de la informació i producció de continguts.

-Suport a la creació de nous mitjans sota noves fórmules empresarials o de gestió."


1 comentario: