domingo, 2 de junio de 2013

Propuestas fiscales para el sector de la comunicaciónEn los próximos posts incluiré un resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

Como ejes transversales en términos de fiscalidad, las propuestas para periodismo y comunicación son las siguientes:

"-Mesures fiscals per afavorir l’estabilitat dels mitjans i dels professionals.

La creació d'un epígraf específic per al sector dels mitjans de comunicació i dels professionals de la comunicació per part del Ministeri d'Hisenda permetria plantejar canvis en la fiscalitat. La Mesa sectorial dels mitjans reclama al ministeri que apliqui reduccions de l'IVA al sector donada la dimensió social i d'interès estratègic dels mitjans de comunicació.

La Mesa també insta el Ministeri d'Hisenda a estudiar la viabilitat d'avantatges fiscals per a les empreses que contractin professionals de mitjana edat o procedents d’un ERO o reduccions de plantilla, així com per a les empreses que inverteixin en formació continuada o la facilitin.

-Tracte específic per als autònoms que treballen en l’àmbit de la comunicació.

La Mesa sectorial planteja, quant al pagament dels autònoms (RETA), que es cotitzi per un percentatge establert segons uns barems per volum de facturació mensual emesa i cobrada, així com l’establiment de modalitats de prestacions d’atur i per baixa per malaltia, en funció de la mitjana de les cotitzacions durant el període de que es tracti (6 mesos, 1 any, etc.).

D'altra banda, la Mesa també demana la integració de la figura del treballador autònom i del treballador autònom dependent (Trade) en les diverses tasques dels mitjans de comunicació, establint acords d'interès professional correctes en els quals es concretin les condicions de la prestació de serveis de caràcter col·lectiu. Juntament amb això, per tal que la renovació tecnològica d’aquests professionals no els suposi una càrrega afegida en el desenvolupament de la seva feina, s’insta a trobar fórmules per recuperar l’IVA que suporten.


En el cas dels fotògrafs, la necessitat d’acotar el mercat de treball als professionals del sector, sens perjudici del dret constitucional d’informar, ha de preveure la diferenciació fiscal de l’aportació de continguts, segons estiguin o no donats d’alta al cens de l’activitat."


1 comentario:

  1. Tot el que sigui ajudar els emprenedors i les microempreses és molt bo.

    ResponderEliminar