miércoles, 19 de junio de 2013

Propuestas para publicidad y vías de financiación


Continúo con el resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

En publicidad y nuevas vías de financiación, las propuestas son las siguientes:

“-Estratègies conjuntes per potenciar el mercat català davant dels grans anunciants.

Els grans anunciants d’àmbit català són pocs. Per això, la Mesa sectorial considera que caldria buscar aliances amb altres empreses de l’Estat per atreure inversors ben posicionats a Catalunya. Paral·lelament cal aprofundir en el mercat català com un sistema comunicatiu propi i fomentar que els anunciants el vegin com una oportunitat de segmentar el públic. Cal una política de lobbisme davant els grans anunciants espanyols per reforçar el potencial de Catalunya com a sistema de mitjans i mercat publicitari. A nivell institucional, el Govern podria contribuir-hi amb la idea de fomentar la “marca” del sistema català de comunicació com a sector productiu nacional.

-Canvis legislatius en l'àmbit de la televisió local perquè tinguin més marge de maniobra per a un creixement publicitari.

La Mesa sectorial proposa una modificació dels marges del límits de saturació publicitària en l’àmbit de la TDT local. L’objectiu és incrementar les possibilitats de les televisions de proximitat per inserir publicitat en les franges horàries de més rendiment. També planteja la possibilitat d'incorporar publicitat institucional i publicitat electoral en període de campanya electoral.”


La publicidad y nuevas vías de financiación es uno de los ejes de análisis del Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. También lo debatimos en Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. 

2 comentarios:

  1. La publicitat, digital o tradicional, és clau per a la indústria de continguts.

    ResponderEliminar
  2. I encara serà més clau si se sap adaptar al nou ecosistema.

    ResponderEliminar