lunes, 24 de junio de 2013

Sobre el dúo Universidad-Comunicación

Este es el último post sobre las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

En universidades, las propuestas son las siguientes:

“-Millora del sistema de pràctiques perquè compleixi la seva missió formativa i permeti evitar un abús dels estudiants.

La Mesa sectorial constata la coexistència de dos tipus de pràctiques en empreses, les curriculars (que figuren als plans d’estudis amb la corresponent assignació de crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu) i les extracurriculars (que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari i que no formen part del corresponent pla d'estudis).

En relació a les pràctiques curriculars, s’insta a les empreses a millorar la formació dels estudiants, amb una major implicació en el seguiment i tutela de la seva estada i de les condicions en què es desenvolupa. Aquestes estades han de respondre a la seva finalitat formativa i no es poden utilitzar per substituir un lloc de treball. També cal estudiar un replantejament del període de pràctiques dels becaris per evitar encadenaments d’aquesta fórmula que vulnerin el seu esperit formatiu.

Quant a les pràctiques extracurriculars, la Mesa planteja que haurien de tenir una compensació econòmica d’acord amb l’exercici de la tasca requerida. S’entén que són una bona oportunitat de cara a una possible contractació posterior, però s’adverteix que no haurien d’esdevenir una font de mà d’obra gratuïta.


-Millorar la col·laboració entre les universitats i el sector per optimitzar la recerca i la transferència del coneixement, amb suport públic i privat.

La consolidació de les facultats de comunicació ha suposat també la institucionalització de la recerca i la transferència del coneixement com a eixos vertebradors de la seva activitat, juntament amb la docència de qualitat. Les dades proporcionades per diversos estudis posen de manifest un increment en la producció científica de la universitats catalanes i una progressiva internacionalització.

La recerca en comunicació és una recerca estretament vinculada al finançament públic, especialment als plans estatals de I+D+i. A Catalunya no hi ha programes d’impuls de la recerca similars. El finançament de les convocatòries dels ajuts a grups de recerca de Catalunya (SGR) té un caràcter de base, però no va dirigit a la realització de recerques concretes. Per això els investigadors han d’acudir a convocatòries específiques, molt escasses, per part de departaments o organismes determinats amb finalitats molt específiques (p. ex. Institut Català de les Dones, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, etc.) o a subvencions. A nivell europeu, el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea ha situat les Ciències Socials -entre elles, la Comunicació- en una situació transversal i instrumental per a les diferents línies prioritàries de finançament comunitari, la majoria d'elles vinculades a la creació de riquesa a través de les Ciències Experimentals. Davant d’això, la Mesa sectorial dels mitjans demana el suport de les institucions catalanes perquè tinguin en compte la necessitat de potenciar la recerca en comunicació com a línia bàsica per la creació de riquesa de la Catalunya actual.

D’altra banda, la Mesa sectorial considera necessari que s’estableixin mecanismes per a una major col·laboració universitat - empresa a nivell de recerca, de la mateixa manera com existeix a nivell docent, així com vies de finançament privat. No fer-ho, a més de continuar depenent exclusivament de finançament públic, cada cop més escàs, també pot conduir a què altres professionals acabin realitzant la recerca que pot ajudar al desenvolupament del sector.”


Sobre la cuestión continuamos debatiendo en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLEGoogle+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

2 comentarios:

  1. Sobretot en el tema de pràctiques s'han de controlar segons quines situacions. Bones propostes!

    ResponderEliminar
  2. I tant, que s'han de controlar segons quins excessos. Aviam si les propostes es tradueixen en realitats!

    ResponderEliminar