martes, 18 de junio de 2013

Propuestas sobre producción audiovisual


Continúo con el resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.


En producción audiovisual, las propuestas son las siguientes:

 
“-Dotació pressupostària suficient a la CCMA.

La Mesa sectorial reclama una dotació pressupostària suficient a la CCMA, i proporcional a la situació financera de la Generalitat, que li permeti mantenir el paper impulsor del teixit audiovisual català sense posar en risc la seva pròpia capacitat productiva. La Mesa recorda que la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, estableix que correspon al Govern de la Generalitat “el foment, la promoció i la protecció del sector audiovisual”, en relació a la indústria, els professionals, la producció i la potenciació d’obres i continguts. Per això, la Mesa proposa en els termes establerts que la CCMA mantingui aquest rol de motor de la indústria audiovisual catalana.

-Preservació d’ajuts públics que permetin la viabilitat del sector.

En els darrers dos anys, la reducció pressupostària del Ministeri de Cultura ha superat amb escreix a la d’altres ministeris. Les repercussions en la cinematografia es tradueixen en retallades que superen el 20%. En el cas concret del Fons de Protecció de la Cinematografia, des del 2010 fins al 2013 la disminució ha estat del 52’31%. A tot això cal afegir-hi a Catalunya la disminució de les aportacions de l’ICEC.

En aquesta línia, la Mesa insta al departament de Cultura de la Generalitat perquè reclami a l’administració estatal el pagament del fons anual per al foment de la cinematografia i l’audiovisual en llengües cooficials diferents al castellà, inclòs a la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema.

D’altra banda, la Mesa demana a les administracions l’obertura de línies de préstec per a l’impuls del sector. A Catalunya, això passaria per una revisió i dinamització de l’acord de l’Institut Català de Finances amb les associacions de productors i amb l’ICEC, tot retornant a l’esperit inicial del conveni derivat de la resolució 633/V del Parlament de Catalunya, que instà el Govern a elaborar un pla d'acció conjunta interdepartamental per a enfortir la indústria audiovisual catalana.

-Desenvolupament de la Llei del Cinema de Catalunya.

La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema de Catalunya va entrar en vigor el 16 de gener de 2011, però el seu desenvolupament continua paralitzat. La Mesa sectorial reclama la seva activació, especialment en relació als següents aspectes: l’Acord marc per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual;21 l’informe sobre la millora de la qualitat, les garanties i l’ocupació dels treballadors dels sectors cinematogràfic i audiovisual; creació i gestió de la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya; implantació progressiva de les obligacions establertes de distribució de còpies en versió en llengua catalana; creació i aplicació dels cinc fons de foment previstos pels articles 29 i 30 de la Llei.

La Mesa sectorial també planteja la necessitat que s’acceleri l’elaboració i publicació de les disposicions reglamentàries que calguin per desplegar aquesta llei, amb la consulta prèvia del sector cinematogràfic i audiovisual. És en aquest marc on s’ha d’estructurar una política global de crèdit i finançament públic a la indústria privada audiovisual, tal i com descriu l’article 6 de la Llei, inclòs el paper que en aquesta estratègia ha de tenir la CCMA, distingint clarament entre els costos derivats del seu funcionament intern i els fons destinats al foment de les coproduccions i altres fórmules de suport a la indústria privada.

-Mesures per reduir la precarietat laboral que caracteritza el sector.

En relació a la situació dels professionals, la indústria audiovisual i de la producció es caracteritza per la inestabilitat i per una elevada contractació per projecte, sovint a través de la figura del freelance. Això genera bosses de precarietat professional i condicions de treball desregulades, al marge del conveni col·lectiu i la legislació laboral. La Mesa sectorial planteja la necessitat de mesures reguladores per als col·laboradors i per millorar les condicions dels professionals que treballen en projectes audiovisuals mitjançant vinculacions d’obra.

-Lluita contra la pirateria, mitjançant desenvolupament legislatiu.
 
La Mesa sectorial dels mitjans reclama que s’activi la disposició de la Llei d’Economia Sostenible que comporta canvis legislatius per a la protecció de la propietat intel·lectual en l’àmbit de la societat de la informació i de comerç electrònic. Això s’hauria de traduir en actuacions efectives contra la pirateria audiovisual.

-Millora i aprofundiment de la col·laboració entre operadors televisius i productors.
 
A parer de la Mesa sectorial, aquesta millora passaria per la signatura per part de les cadenes obligades a la inversió en producció audiovisual (5% o 6% dels seus ingressos computables) d’acords amb les associacions de productors que assegurin la transparència i l’equilibri entre gèneres de les inversions dels operadors televisius (en la línia del conveni de TVC amb els productors audiovisuals de Catalunya).

Pel que fa a TVC, caldria destinar part dels fons abocats al cinema americà a productes cinematogràfics i televisius catalans per tal de compensar la caiguda del seu pressupost.

En el terreny qualitatiu, es necessària una superior implicació de TVC en la promoció (dels títols o dels seus equips artístics i/o tècnics ) en els seus magazines, telenotícies o espots de les obres en què han invertit o dels quals en són copropietaris.

-Impuls del model de negoci crossmèdia mitjançant els clústers audiovisuals.
 
Cal impulsar sinèrgies entre els diferents sectors del sector per enfortir la indústria audiovisual del país i per avançar cap a un model de negoci crossmèdia. En aquest sentit, la Mesa sectorial insta el agents del sector a estudiar la fórmula d’un clúster nacional de l’audiovisual. L’aposta per afavorir la col·laboració entre la industria del cinema, la televisió, el transmèdia i els videojocs pot tenir en el concepte de clúster

audiovisual un bon punt de partida, per generar una estructura estable, amb una part de finançament i implicació pública, però amb iniciativa empresarial privada.

La Mesa també considera que cal impulsar les aliances entre empreses i les coproduccions i organitzar trobades, festivals, assistència a fires o mercats internacionals. En aquest punt cal connectar de forma més estreta la industria amb la Universitat.”


Analizamos la cuestión en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, y la debatimos en Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

 


2 comentarios:

  1. El país s'ha de posicionar com un dels referents en producció audiovisual.

    ResponderEliminar
  2. El model crossmèdia és clau per aconseguir-ho. És un repte seductor.

    ResponderEliminar