lunes, 17 de junio de 2013

Más propuestas sobre TV

Continúo con el resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

En televisión, otras propuestas son las siguientes:

"- Juntament amb el catàleg d’activitats que ha de realitzar, ha de definir les formes i intensitat de la cooperació amb les empreses privades i públiques existents.

- El seguiment del contracte-programa ha de basar-se no només en indicadors quantitatius de compliment de compromisos de programació, d’objectius d’audiència i de finançament sinó també en d’altres que permetin avaluar la satisfacció dels ciutadans amb el servei.

-Flexibilització i modificació del mapa de la TDT local perquè es pugui reformular les demarcacions.

El pas del temps, la crisi actual i els canvis normatius posteriors a la definició del mapa de la TDT fan difícil la sostenibilitat del conjunt del sistema. Per aquest motiu, la Mesa sectorial dels mitjans reclama una reforma de la normativa perquè sigui possible modificar les demarcacions, en el sentit que sigui pertinent, per assegurar la continuïtat de les empreses que són econòmicament viables i que puguin adaptar la cobertura a realitats socioeconòmiques clarament definides. En definitiva, un replantejament del mapa de la TDT local perquè respongui a la realitat de la comunicació de proximitat del país.


-Nova regulació dels mínims d'emissió en la TDT local.

L’objectiu és que els operadors puguin actuar d’acord amb les seves dimensions i possibilitats reals. Per això la Mesa sectorial reclama una flexibilització del marc que ara obliga a 32 hores setmanals de programació original i a un mínim de producció pròpia. En aquest sentit, demana també que de forma explícita s’admeti que la producció compartida amb altres operadors locals compti com a producció pròpia.


-Millorar i incrementar la col·laboració entre operadors públics.

La Mesa sectorial demana més coordinació i cooperació entre actors públics (TVE Catalunya, TVC, operadors locals, agències informatives, la Xarxa), tant pel que fa a la producció com a l’ús d’infraestructures productives. Aquesta millora tindria per objectiu garantir una oferta de servei públic de qualitat i l’accés de la ciutadania, amb una gestió més eficient dels recursos públics. La cooperació no pot anar en detriment, però, dels estàndards de qualitat, els criteris de pluralitat i el respecte dels elements clau de les línies editorials.

-Digitalització dels arxius de les televisions locals i exploració d'un model de negoci.

Els arxius de les televisions locals són un patrimoni històric de cadascuna de les zones d'emissió. Per aquesta raó, la Mesa sectorial considera necessari que es garanteixi el manteniment d'aquests arxius, si cal, mitjançant iniciatives del sector públic. A partir d'aquí, planteja la necessitat de crear una estructura compartida entre els operadors, que vehiculi un servei de televisió de recuperació mancomunat, que busqui una comercialització dels fons audiovisuals i que els ofereixi a la investigació. En aquest sentit, la Mesa sectorial apunta a la possible creació d’un Arxiu Històric de l'Audiovisual de Catalunya (a partir dels arxius de les televisions locals i de l’arxiu, ja gairebé plenament digitalitzat, de la CCMA) i l'exploració de vies de finançament privat per garantir-ne el futur.

-Atenció a la reordenació del mapa de la TDT en el context del dividend digital.

La Mesa sectorial dels mitjans dóna suport al Govern de la Generalitat en el seu rebuig als plans del govern espanyol quant a la planificació de l’espai radioelèctric destinat a les emissions de TDT, que pretén alliberar espai per poder-lo atorgar a les empreses de telecomunicacions. Aquest pla passaria per reduir el nombre de múltiplex de TDT autonòmics. A Catalunya es traduiria en una reducció de 3 MUX a 2. La Mesa demana al Govern que mantingui la fermesa expressada per tal que aquesta reforma no repercuteixi negativament en el mapa televisiu català."


Analizamos la cuestión en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, y la debatimos en Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. 

2 comentarios:

  1. La televisió és clau en la Societat de la Banda Ampla.

    ResponderEliminar
  2. En el marc del "quintuple play" la televisió pot semblar menys rellevant, però estàndards com l'HbbTV la tornen a situar en el centre del debat.

    ResponderEliminar