viernes, 21 de junio de 2013

Propuestas sobre universidades y comunicación


Los dos próximos posts recogerán la última parte del resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. 
Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

En universidades, las propuestas son las siguientes:

“-Repensar el mapa universitari en l’àmbit de la comunicació.

Els estudis universitaris en l’àmbit de la comunicació social continuen amb més demanda que oferta, tot i que la tendència és a la baixa. Amb tot, la situació d’un sector en crisi que destrueix llocs de treball planteja dubtes sobre l’oferta de places actual. Això és més notable encara en l’àmbit del periodisme i en relació als mitjans de comunicació tradicionals, malgrat que les necessitats comunicatives en altres sectors productius puguin generar noves oportunitats per als professionals.

Per això, la Mesa sectorial insta a la Secretaria d’Universitats a posar en marxa un equip de treball per analitzar el mapa universitari en l’àmbit de la comunicació i estudiar com ajustar-lo. Aquesta anàlisi hauria de tenir en compte, però, les característiques i dimensions de les diferents universitats, la complementarietat entre centres públics i privats, l’especialització i les especificitats territorials del sistema universitari català.

D’altra banda, la Mesa demana a l’administració a no autoritzar nous estudis si no ofereixen prou garanties curriculars i sense tenir en compte el sector. Finalment, també posa de manifest una inflació de centres adscrits com a factor que contribueix a la dimensió actual de l’oferta universitària en aquest àmbit.

-Canvis normatius perquè les universitats guanyin capacitat d’adaptació i modificació curricular davant les necessitats i evolució del sector.

El marc normatiu dificulta i frena els canvis en les titulacions oficials per adaptar-se a la transformació accelerada del sector. Aquestes traves es donen particularment en relació als continguts considerats com a formació bàsica (FB) per les agències encarregades de supervisar els plans d’estudis (ANECA/AQU). En aquest sentit, la Mesa sectorial insta a les administracions a impulsar una flexibilització de la normativa vigent – el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) - per donar més marge de maniobra i capacitat de reacció a les universitats.


Sobre la cuestión continuamos debatiendo en el Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLEGoogle+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog.

2 comentarios:

  1. Adaptar oferta i demanda és important, però també saber preveure nous jaciments d'ocupació. I el CECABLE n'ha diagnosticat molts. Cal aprofitar-los!

    ResponderEliminar
  2. Certament l'entorn digital genera molts jaciments. Les Ciències de la Comunicació en són les principals beneficiàries. Cal pensar en digital i no tant en analògic!

    ResponderEliminar