miércoles, 5 de junio de 2013

Propuestas de ocupación para el sector de la comunicación


En los próximos posts incluiré un resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

Como ejes transversales en términos de ocupación y marco laboral, las propuestas son las siguientes:

"-Contractació correcta i atenció a les condicions laborals dels professionals dels mitjans.

L’aposta per uns mitjans de qualitat i pel pluralisme requereix també posar el focus en les condicions de treball dels professionals. En aquest sentit, la Mesa sectorial reclama una contractació correcta que respecti les condicions salarials i socials pactades en els convenis sectorials i d’empresa, així com el respecte a la legalitat en els processos de regulació d’ocupació.

En relació als convenis col·lectius, la Mesa planteja que tots els treballadors de les empreses públiques estiguin regulats, àdhuc els càrrecs directius. També demana transparència en els comptes dels mitjans públics, incloses les condicions econòmiques dels diferents rols professionals.

-Regular la figura del col·laborador.

La Mesa sectorial alerta de la precarietat i indefensió dels col·laboradors i demana que es reguli aquesta figura, mitjançant la seva incorporació en els convenis o bé mitjançant un reconeixement legal de la seva modalitat. Més enllà de la diversitat de projectes comunicatius que compten amb col·laboradors, la Mesa reclama que els col·laboradors professionals han de rebre una retribució digna.

-Evitar abusos en la multifuncionalitat.

En relació a les condicions laborals, la Mesa constata que la polivalència és un valor important en les empreses en el context actual de transformació del sector, però reclama un acord en els mitjans per evitar abusos en la multifuncionalitat.

-Reconeixement dels professionals dels suports digitals i de nous perfils en el sector.

La Mesa sectorial reclama també especial atenció a la situació laboral i salarial dels professionals que treballen en l'àrea digital dels mitjans de comunicació. Especialment en el cas de la premsa, on els treballadors d'Internet i els externs es troben sovint en pitjors condicions que els redactors de l'edició en paper. Caldria, en aquest sentit, una regulació que donés més garanties a la figura del col·laborador, via conveni, com s’ha esmentat anteriorment.

D’altra banda, la Mesa constata que cal considerar les noves realitats comunicatives i obrir una via per incorporar nous perfils que s'escapen dels models clàssics i no s'ajusten als paràmetres que fins ara han delimitat el paper del periodista o del comunicador. En aquest àmbit, es planteja la necessitat d’investigar-ho, per exemple a través d’un procés de d'avaluació comparativa a nivell europeu (benchmarking) que permeti posar diferents realitats sobre la taula.

-Esforç per al manteniment de les plantilles i suport als professionals en processos de regulació d’ocupació.

La Mesa sectorial encoratja el sector al manteniment de les plantilles de treballadors. A més, reclama que els acomiadaments han de ser l’última de les decisions dels empresaris i que abans d’acomiadar han d’exprimir totes les alternatives.

-Fomentar l’ús del contracte en pràctiques per a recent llicenciats com a alternativa a un abús dels estudiants en tasques que corresponen a una relació laboral."

1 comentario:

  1. En tots els sectors hi ha crisi, però en el de la comunicació i la tecnologia hi ha moltes oportunitats digitals, tal com demostra científicament aquest blog.

    ResponderEliminar