viernes, 7 de junio de 2013

Propuestas sobre derecho de la información


En los próximos posts incluiré un resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

Como eje transversal en derecho a la información, la propuesta es la siguiente:

"-Desenvolupament legislatiu del dret a la informació dels ciutadans.

L'article 52 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reclama als poders públics que garanteixin el dret a la informació de la ciutadania. A partir d'aquest marc estatutari, la Mesa sectorial demana una legislació del dret a la informació, amb una normativa que defineixi també els drets i deures dels professionals de la informació, com a garantia d'una informació veraç i de qualitat."

No hay comentarios:

Publicar un comentario