martes, 11 de junio de 2013

Realismo esperanzador


Realismo y esperanza de cara al futuro. Así se puede sintetizar el encuentro con el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Como representante de las universidades catalanas, le trasladé la apuesta por un enfoque de los planes de estudio en la intersección periodismo-tecnología o periodismo-telecomunicaciones (proceso que ya se está dando, pero que se debe intensificar), por la digitalización (el presente tiende a digital y el futuro es digital), por la emprendeduría (las posibilidades en periodismo digital son enormes) y por la investigación científica en contenidos y tecnología. El Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE, es líder en ese terreno.
Otro de los aspectos a destacar es la inclusión del periodismo en la escuela. Se trata de uno de los puntos de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”. Como ejes vertebradores en prensa, las propuestas son las siguientes:

"-Mesures per reforçar la distribució de la premsa.

D’una banda, la Mesa sectorial proposa iniciatives per preservar el sistema de difusió tradicional i els punts de venda (quioscos). Es tractaria, per exemple, d’un canvi en el tractament fiscal pel que fa a l’IVA, l’Impost de Béns Immobles (IBI), millores dels acords amb Correus i les distribuïdores, revisió de les concessions perquè el concessionari hagi de mantenir obert el quiosc, o suport perquè es puguin pagar les “fiances” que demanen els distribuïdors. També planteja una liberalització dels punts de venda, per afavorir la presència de la premsa en petites i mitjanes superfícies comercials.


-Impuls a la presència de les publicacions en català a les plataformes digitals.

La Mesa sectorial reclama més col·laboració i assessorament per reforçar la presència de la premsa en català en les plataformes de distribució digital, amb el plantejament que és millor negociar-ho de forma col·lectiva que individualment. En aquest sentit, insta el sector a estudiar la creació d'una plataforma col·lectiva de venda en format digital exclusiva per a les publicacions en català.


-Mesures de protecció de la fotografia periodística.

La Mesa sectorial demana la constitució del consell nacional de l’edició per afavorir l’estandardització tècnica i d’usatges de les imatges (seguint el model francès), així com la constitució d’una entitat de drets d’autor de gestió col·lectiva (la Generalitat en té la competència). En aquest procés caldria estudiar la modificació de la llei de la propietat intel·lectual per tal d’estipular que la fotografia periodística és “obra fotogràfica” i no “mera fotografia” i la incorporació d'“obra fotogràfica” en la formulació dels contractes.


-Conscienciar la població del valor social del periodisme de qualitat i de la cultura.

La Mesa sectorial dels mitjans planteja la necessitat d'una col·laboració entre les empreses, l'administració i els col·legis professionals per fomentar l'interès social de la premsa. Això es podria concretar en campanyes conjuntes i coordinades per prestigiar els mitjans professionals, impulsar-ne el consum i difondre la importància d'un periodisme de qualitat per a la societat.


-Foment de la premsa a les escoles i instituts.

Es proposa incidir en els lectors del futur per fomentar l'hàbit de lectura de la premsa i una cultura dels mitjans. En aquest sentit, el Col·legi de Periodistes du a terme un programa de foment de lectura de premsa a les escoles des de 2009, amb la implicació de periodistes que visiten centres de secundària de Catalunya per incidir en aquest sector de la societat. La Mesa sectorial planteja ampliar aquest tipus d'iniciativa amb la implicació de l'administració i la incorporació de la premsa en el currículum educatiu des de les primeres etapes de formació. S'esmenta com a model el projecte “Leer y aprender con periódicos”, de l'Associació Mundial de Diaris (World Association of Newspapers, WAN), un programa global per a l'ús de la premsa en l'educació."


1 comentario: