jueves, 6 de junio de 2013

Propuestas sobre publicidad institucional


En los próximos posts incluiré un resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

Como ejes transversales en políticas de subvenciones del Gobierno y publicidad institucional, las propuestas son las siguientes:

"La Mesa sectorial dels mitjans demana més claredat en els criteris per a les subvencions i publicitat institucional, així com una proporcionalitat territorial, de continguts i per àmbits.

Paral·lelament, també planteja la necessitat que la política del Govern d’ajuts als mitjans de comunicació tingui en compte la reconversió industrial d'un sector en transformació i que comporti un impacte positiu en l’estabilitat estructural i laboral dels mitjans, sobre la base d’una viabilitat econòmica.

Quant a la publicitat institucional, la Mesa sectorial demana una clarificació de la presa de decisions publicitàries, en tant que derivades d’una estratègia de comunicació clara, i que tinguin en compte elements com la proporcionalitat i la diversitat per escurçar les desigualtats entre mitjans. Podria contribuir-hi una reforma de la llei de la publicitat institucional, tal com ja ha anunciat el Govern.

La Mesa sectorial també planteja que el compliment dels convenis i de les normatives laborals hauria de ser un element determinant per accedir a la política d’ajuts, així com una remuneració bàsica per als professionals. En aquest sentit, demana que les empreses beneficiades subscriguin el codi deontològic del Consell de la Informació de Catalunya, a banda, lògicament, de complir els requisits establerts per les bases de les convocatòries d’ajuts."

1 comentario: