sábado, 15 de junio de 2013

Propuestas sobre televisión

Continúo con el resumen de las propuestas de la “Mesa sectorial dels mitjans de comunicació a Catalunya. Propostes d’actuació davant la crisi del sector”, en la que he tenido el honor de participar en representación de las universidades catalanas.

En televisión, las propuestas son las siguientes:

“-És urgent que es firmi el nou contracte-programa plurianual de la CCMA, que ha de definir els objectius de l'ens públic i el finançament per assolir-los.

La Mesa sectorial considera urgent que se subscrigui el contracte-programa entre la Generalitat de Catalunya i la CCMA per als propers anys, davant les discussions que es plantegen en l’opinió pública, el sector audiovisual i en l’àmbit polític sobre el sentit i l’activitat de la CCMA, i especialment TVC, atesa l’actual situació econòmica i comunicativa del país. Aquest document ha de delimitar les funcions, serveis i finançament de la CCMA i és imprescindible que defineixi de forma clara l’abast de les actuacions de TVC i Catalunya Ràdio com a servei públic. A parer de la Mesa, en l’àmbit televisiu, el text hauria de recollir almenys els següents aspectes:

- L’existència de la CCMA i TVC permet que el mapa comunicatiu de Catalunya es correspongui amb allò que reiteradament ha resolt el Parlament Europeu: la defensa del sistema d’operadors dual (públics i privats) com a pilar fonamental del model televisiu a Europa.

- TVC contribueix a la pluralitat de l’oferta comunicativa de Catalunya, pel que fa a l’equilibri entre mitjans públics i privats i dels espais comunicatius (mitjans d’abast estatal i català). Alhora, té un paper clau en la projecció de la llengua i cultura catalanes.

- TVC ha de mantenir els objectius d’àmplia audiència i prestigi, però també el de lideratge en innovació de serveis de comunicació. Per això, cal que mantingui un pressupost adequat a les funcions que exerceix.

- TVC ha de mantenir la seva funció de motor del sector audiovisual, per a impulsar la col·laboració amb empreses privades i facilitar la presència del sector en mercats més amplis (espanyol, internacional).

- Es recomana que en els successius contractes-programa s’avaluï el pes de la participació de la CCMA en el sistema comunicatiu català per vetllar perquè s’ajusti també al desenvolupament i consolidació d’iniciatives d’empreses privades del sector, especialment en els nous serveis que van apareixent.

- La definició de la funció de servei públic de TVC ha de posar l’accent en l’obligació de proporcionar un conjunt de programacions i serveis que facin augmentar el pluralisme, en concurrència amb els operadors privats.

- TVC ha d’actuar amb transparència, tant pel que fa a la informació referida a la seva plantilla i òrgans de govern com pel que fa als costos de la producció externa i la seva gestió empresarial.

El audiovisual, eje de triple play, quadruple play y quintuple play, es uno de los ejes de análisis del Grupo de Investigación sobre Periodismo Digital y Banda Ancha, de la UAO-CEU y el CECABLE. También lo debatimos en Google+, en el grupo de LinkedIn, en la página de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en este blog. 

2 comentarios: