domingo, 8 de junio de 2014

310.000 gràcies!

310.000 gràcies! El mes de juny comença amb rauxa en l'anàlisi la Societat de la Banda Ampla (Periodisme i Telecomunicacions, Telecomunicacions i Periodisme). Les recerques que portem a terme al nostre Grup d'investigació reflecteixen la vitalitat de la indústria dels continguts en consonància amb el desenvolupament de la infraestructura de telecomunicacions.

Els continguts per a mitjans de comunicació han de manejar amb fluïdesa multimèdia, interactivitat i hipertextualitat, a més de les xarxes socials. Aquests continguts són clau per a tots els sectors, des de la perspectiva del màrqueting digital. La transversalitat i l'aplicabilitat a l'àmbit de l'empresa, l'Administració pública i la ciutadania converteixen en pal de paller aquest objete d'estudi. És la intersecció per antonòmasia.
Us recordo que podeu col·laborar en aquest blog amb casos aplicats i altres qüestions que pugueu considerar de rellau. Aquest blog científic s'emmarca en eGrup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla, de la UAO CEU i el CECABLE, on analitzem telecomunicacions i periodismeContinuem analitzant la Societat de la Banda Ampla a Twitter (@CECABLEresearch), Google+, al grup de LinkedIn, a la pàgina de LinkedIn, al grup de Facebook, a Instagram, a Pinterest i en aquest blog científic. 310.000 gràcies, ¡310.000 gracias!, 310.000 grazie!, 310.000 danke!, 310.000 thanks!

6 comentarios: