jueves, 15 de noviembre de 2012

Acord de col•laboració amb Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals


Us informo de l’acord de col·laboració amb Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG) per col·laborar amb les Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya (l’edició XVIII es portarà a terme del 7 al 9 de maig de 2013, organitzada pel CECABLE) i en possibles recerques que puguin sorgir.
L’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG) va constituir-se el 1997 amb la voluntat de ser l’interlocutor vàlid d’un col•lectiu que gaudeix d’una gran popularitat i difusió entre tots els sectors de la població. L’entitat integra més de 240 mitjans, dels quals més d’un centenar són capçaleres de premsa gratuïta (amb una tirada conjunta superior als dos milions i mig d’exemplars) i més d’un centenar són mitjans digitals (que conjuntament superen els dos milions i mig d’usuaris únics mensuals).
L’ACPG és una associació que està al servei d’empreses de mitjans de comunicació de premsa gratuïta i mitjans digitals que actua amb criteris de patronal dels mitjans de comunicació associats. Les connexions amb la recerca del CECABLE, nascut el 1995, són clares, ja que una línia d’investigació se centra en periodisme digital i banda ampla (el Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Noves Tecnologies, de la UAO CEU i el CECABLE, és líder mundial en el seu sector en producció científica en revistes indexades i en congressos). Gràcies a l’acord s’identificaran oportunitats i projectes de referència, es difondran entre els mitjans de comunicació les oportunitats i els avantatges de les xarxes de nova generació, s’impulsarà la cooperació entre entitats i es potenciarà la formació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario